Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 1/2024 (Từ ngày 15/01/2024 – 22/01/2024)

Lượt xem: 91 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 22/01/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 71 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1200 lượt người, cụ thể:

  Tại Quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường  tuyến đường Bạch Đằng. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại  Công ty cấp nước TP; Bệnh viện Phụ Sản; Trung Tâm Hội Nghị TP; Uỷ Ban Nhân Dân TP; ngõ 32 Trần Quang Khải; ngõ 31 Bến Bính; ngõ 8A Cù Chính Lan; mầm non Phan Bội Châu; tiểu học Đinh Tiên Hoàng; mầm non Hoàng Văn Thụ; mầm non Minh Khai.

  Tại Quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 29, TDP số 30, TDP số 31 - P. Đông Khê; các nhà hàng, quán cafe tại tuyến đường Phạm Ngũ Lão; tuyến đường Lê Lai; tuyến đường Văn Cao; Trường tiểu học Nguyễn Khuyến; mầm non sao sáng 5. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 37 An Đà;  ngõ 47 Lê Lai.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 30 Dư Hàng; Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố; Mầm non Hoa Lan; Mẫu giáo Kim Đồng 1. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Quán Nam.

  Tại Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại  TDP số 3 - P. Cát Bi; ngõ 116,  ngõ 273, 281 Cát Bi; Đền Mẫu - Phủ Thượng Đoạn; Chùa Phú Lễ; Đền Từ Lương Xâm; TDP số 9 - P. Cát Bi; TDP số 9 - Thành Tô. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Đoạn Xá; tuyến đường Đỗ Nhuận; tuyến đường Chùa Vẽ - Đường Đà Nẵng; tuyến đường Trung Lực; tuyến đường Hoàng Thế Thiện; tuyến đường Bùi Thị Từ Nhiên.

  Tại Huyện An Dương, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại trường Cao Đẳng Hàng Hải.

  Tổng số mô hình hiện nay: 375 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại mầm non Minh Khai
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại mầm non Hoàng Văn Thụ.