Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 1/2024 (Từ ngày 22/01/2024 – 28/01/2024)

Lượt xem: 85 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 71 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1200 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại chùa Hưng Long. đền Vua cha Bát Hải, đền Hạ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Nguyễn Bình; tuyến đường Võ Thị Sáu; tuyến đường Lê Quang Đạo. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại đình Nam Pháp; đền Liệt sĩ Thành Phố; đền liệt sĩ quận Ngô Quyền, chùa Bảo Phương; ngõ 189 và 213 Đông Khê.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại đền Tam Kỳ; đền Nghè; đình Từ Vũ; chùa Đồng Thiện; chùa Chiếu; chùa Hào Quang; chùa Vẻn; đình An Dương; chùa An Dương.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 8 - P. Thành Tô; TDP số 7 - P. Cát Bi; Chùa Thang Phúc; chùa Phú Lễ; Đền Từ Lương Xâm; ngõ 281 Cát Bi; TDP Vườn Mơ; TDP số 9 - Thành Tô. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 - P. Nam Hải.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường thực hiện rà soát, thay thế, bổ sung decal các loại tại các điểm tiếp nhận của các Xí nghiệp môi trường đô thị: Hồng Bàng 1; Hồng Bàng 2; Ngô Quyền 1; Hải An 1; Lê Chân 1; Lê Chân 2; Lê Chân 3.

  Tổng số mô hình hiện nay: 375 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 7-  P. Cát Bi
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 8- P. Thành Tô
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP Số 3 - P. Nam Hải
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán hàng đường Nguyễn Bình.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán hàng đường Nguyễn Bình.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán Bún đậu Hà nội đường Nguyễn Bình
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán Cà phê Bắc Việt đường Nguyễn Bình.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, rà soát, bổ sung, thay thế decal tại địa bàn.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Võ Thị Sáu.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Võ Thị Sáu.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Đền Từ Lương Xâm
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Chùa Thang Phúc.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra PLRTN tại trường đại học Công nghệ.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra PLRTN tại đài Truyền hình.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra PLRTN tại trường Chính trị Tô Hiệu
Ban Truyền thông tăng cường tuyên truyền, bổ sung decal chung tay bảo vệ môi trường tại Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
Ban Truyền thông tăng cường tuyên truyền, bổ sung decal chung tay bảo vệ môi trường tại Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
Ban Truyền thông tăng cường tuyên truyền, bổ sung pano chung tay bảo vệ môi trường tại Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
Ban Truyền thông tăng cường tuyên truyền, bổ sung decal chung tay bảo vệ môi trường tại Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
Ban Truyền thông tăng cường tuyên truyền, bổ sung decal chung tay bảo vệ môi trường tại Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
Ban Truyền thông tăng cường tuyên truyền, bổ sung decal chung tay bảo vệ môi trường tại Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3
Ban Truyền thông tăng cường tuyên truyền, bổ sung decal chung tay bảo vệ môi trường tại Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP số 9- P. Thành Tô
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN ngõ 281 Cát Bi.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại 30/358 Đà Nẵng.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền Hạ.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền Vua cha Bát Hải.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN chùa Hưng Long.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền Tam Kỳ
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền Nghè
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đình Từ Vũ.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Chùa Phú Lễ
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại chùa Chiếu
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại chùa Đồng Thiện
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại chùa Hào Quang
Ban Truyền thông tăng cường tuyên truyền, bổ sung decal chung tay bảo vệ môi trường
tại Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt Tiệp - Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Đền liệt sĩ quận Ngô Quyền
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Đền liệt sĩ Tp.
Ban Truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Đình Nam Pháp
Các tin liên quan khác