Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Xử lý chất thải y tế và chất thải Covid-19

Lượt xem: 1783 | Hoạt động

Rác thải y tế được thu gom từ các cơ sở khám chữa bệnh, được vận chuyển bằng xe bảo ôn và xử lý tại lò đốt chất thải y tế trong khu xử lý rác của Công ty.

Thu gom, sử dụng xe bảo ôn vận chuyển rác thải y tế từ các cơ sở khảm chữa bệnh về các lò đốt trong khu xử lý.
Đưa rác vào kho chứa trước khi xử lý.
Công nhân vận hành lò đốt rác.
Trơ hóa, đóng bánh tro rác.
Các tin liên quan khác