Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 2/2024 (Từ ngày 26/02/2024 – 03/03/2024)

Lượt xem: 64 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 54 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 900 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe nhà hàng tuyến đường Tam Bạc; tuyến đường Phan Bội Châu; tuyến đường Kỳ Đồng; trường mầm non Minh Khai; mầm non Hoàng Văn Thụ; tiểu học Đinh Tiên Hoàng; TDP Bạch Đằng; cafe ChyBa; Công ty Đình Đức Huy; trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Ban Đảng Thành uỷ. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Chu Văn An; ngõ 64 Nguyễn Bỉnh Khiêm; ngõ 50 Cầu Đất; ngõ 73 Lê Lai; ngõ 254 Văn Cao; ngõ 106 Lương Khánh Thiện; ngõ 72 và 201 Lạch Tray; ngõ 198 Lê Thánh Tông; ngõ 132 An Đà; tiểu học Chu Văn An; tiểu học Đằng Giang; mầm non Sao Sáng 2.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Lê Chân; các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Mê Linh; tuyến đường Nguyễn Công Trứ; tuyến đường Hàng Kênh; Đền Nghè; ngõ 262 Trần Nguyên Hãn; ngõ 633 Thiên Lôi; ngõ 20 Tôn Đức Thắng; Ngõ 83 Chùa Hàng, Đại Học Quản lý và Công nghệ HP; Trường Chính trị Tô Hiệu; Đài truyền hình Hải Phòng.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hoàng Thế Thiện; mầm non Cát Bi; mầm non Sao Việt; tiểu học Herman; tiểu học Cát Bi; làng trẻ Hoa Phượng; siêu thị Mega; trung tâm tiệc cưới Gia Viên.

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Phan Bội Châu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Tam Bạc.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại trường TH Minh Khai
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Đền Nghè
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Lê Chân.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Lê Chân.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Mê Linh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 64 Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 50 Cầu Đất
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN ngõ 262 Trần Nguyên Hãn
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 73 Lê Lai
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Máng Nước.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường Đại học Công nghệ Hải Phòng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường  trường Chính trị Tô Hiệu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đài truyền hình Hải Phòng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các Ban Đảng Thành uỷ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 633 Thiên Lôi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 254 Văn Cao.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình tại Mẫu Giáo Sao Việt
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình tại trường tiểu học Cát Bi
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình tại trường Mầm Non Cát Bi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình tại trường tiểu học Herman
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán ăn, quán cafe tuyến đường Chu Văn An.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán ăn, quán cafe tuyến đường Chu Văn An.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán ăn, quán cafe tuyến đường Chu Văn An.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại TH Chu Văn An
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại TH Đằng Giang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại  mầm non sao sáng 2
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại  mô hình: mầm non Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại  mô hình: mầm non Hoàng Văn Thụ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình: trường TH Đinh Tiên Hoàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Kỳ Đồng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Kỳ Đồng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Kỳ Đồng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Kỳ Đồng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình ngõ 4A Bạch Đằng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 72 Lạch Tray.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại mô hình ngõ 201 Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN làng trẻ SOS
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại làng trẻ Hoa Phượng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại mô hình siêu thị Mega
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại mô hình nhà hàng Gia Viên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình Trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại  mô hình cafe ChyBa
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại mô hình Công ty Đình Huy Đức
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị TLê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN ngõ 20 Tôn Đức Thắng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP ngõ 83 Chùa Hàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6- P. Đằng Giang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Hàng Kênh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Hoàng Thế Thiện
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Hoàng Thế Thiện
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình ngõ 106 Lương Khánh Thiên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 198 Lê Thánh Tông
Các tin liên quan khác