Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 3/2024 (Từ ngày 18/03/2024 – 24/03/2024)

Lượt xem: 60 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 24/03/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 47 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 700 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại trường TH Đinh Tiên Hoàng, TH Nguyễn Huệ, TH Nguyễn Tri Phương; nhà hàng, cafe trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ; tuyến đường Phan Chu Trinh. Các TDP: ngõ 32 Trần Quang Khải; ngõ 6A Bạch Đằng; ngõ 9 Cao Thắng; ngõ 6B Bạch Đằng; ngõ 35 Trần Quang Khải; ngõ 100 Hoàng Văn Thụ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại trường TH Nguyễn Thượng Hiền, TH Nguyễn Khuyến, TH Thái Phiên; trường TH Chu Văn An, TH Đằng Giang; tuyến đường Phạm Minh Đức; tuyến đường Võ Thị Sáu. Các TDP: ngõ 313 Đà Nẵng; ngõ 38 An Đà; ngõ 106 Lương Khánh Thiện; ngõ 190 Lê Lợi và ngõ 217 Lê Lợi.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại; các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Trại Lẻ; tuyến đường Chùa Hàng; tuyến đường Ngô Tất Tố; khu đô thị ICC. Các TDP: TDP số 2- P. Trại Cau; ngõ 633 Thiên Lôi; Đông Trà 2,3; ngõ 196 Tô Hiệu.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Đỗ Nhuận.

  Tại Huyện An Dương, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Khu dân cư An Trang.

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 313 Đà Nẵng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 32 Trần Quang Khải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 633 Thiên Lôi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại Đông Trà 2,3.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại tuyến đường Chùa Hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại khu đô thị ICC
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại khu đô thị ICC
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại khu đô thị ICC
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại khu đô thị ICC
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN: trường TH Nguyễn Khuyến
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN: trường TH Nguyễn Thượng Hiền
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN: trường TH Thái Phiên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 6A Bạch Đằng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 38 An Đà.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLR tại ngõ 9 Cao Thắng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 106 Lương Khánh Thiện.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT An Dương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại khu dân cư An Trang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Đỗ Nhuận
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Đỗ Nhuận
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN: TH Đằng Giang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN: TH Chu Văn An.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 6B Bạch Đằng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 35 Trần Quang Khải.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 100 Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phạm Minh Đức
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phạm Minh Đức
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phạm Minh Đức
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phạm Minh Đức
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Võ Thị Sáu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Võ Thị Sáu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN: TH Nguyễn Tri Phương
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN: TH Đinh Tiên Hoàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN: TH Nguyễn Huệ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP số 2- P. Trại Cau
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra
mô hình PLRTN tại nhà hàng, cafe trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra
mô hình PLRTN tại nhà hàng, cafe trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra
mô hình PLRTN tại nhà hàng, cafe trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra
mô hình PLRTN tại nhà hàng, cafe trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Trại Lẻ..
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Trại Lẻ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Trại Lẻ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Ngô Tất Tố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Ngô Tất Tố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng, cafe trên tuyến đường Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra
mô hình PLRTN tại nhà hàng, cafe trên tuyến đường Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra
mô hình PLRTN tại nhà hàng, cafe trên tuyến đường Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra
mô hình PLRTN tại nhà hàng, cafe trên tuyến đường Phan Chu Trinh
Các tin liên quan khác