Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 2/2024 (Từ ngày 19/02/2024 – 25/02/2024)

Lượt xem: 49 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 54 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 700 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại UBND TP, Trung tâm hội nghị, Văn Phòng Quốc Hội, Bệnh Viện Phụ Sản; Các TDP: ngõ 9 Cao Thắng; ngõ 4B Bạch Đằng; ngõ 10 Phan Chu Trinh; Các nhà hàng, quán cafe nhà hàng tuyến đường Bạch Đằng; các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Thế Lữ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Nguyễn Bình; tuyên đường Võ Thị Sáu. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Đông Khê; chùa An Đà, chùa Cấm, chùa Nguyệt Quang; ngõ 33 Chu Văn An; ngõ 37 An Đà; ngõ 60/191 Đà Nẵng; ngõ 49 Trần Phú; TDP số 3 Lê Lợi (ngõ 214).

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Hồ Sen; các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Nguyễn Công Hòa; các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hoàng Minh Thảo. Các TDP:ngõ 11 Miếu Hai Xã - P. Dư Hàng; ngõ 19 Chùa Hàng; ngõ 633 Thiên Lôi; ngõ 30 Dư Hàng; ngõ 266 Trần Nguyên Hãn; ngõ 413 Tôn Đức Thắng; ngõ 196 Tô Hiệu.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn tuyến đường Lê Hồng Phong; chùa Trung Hành, đình Trung Hành, chùa Bảo Phúc; chùa Phú Lễ, Đền Mẫu - Phủ Thượng Đoạn; ngõ 95 Đông Phong; 30/358 Đà Nẵng; ngõ 281 Cát Bi.

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN các nhà hàng, quán ăn, cà phê trên đường Nguyễn Bình
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN các nhà hàng, quán ăn, cà phê trên đường Nguyễn Bình
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyên đường Võ Thị Sáu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Bệnh Viện Phụ Sản
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Văn Phòng Quốc Hội
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thịHồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Trung tâm hội nghị TP
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại UBND TP
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 49 Trần Phú
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 10 Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 281 Cát Bi
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng tuyến đường Bạch Đằng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng tuyến đường Bạch Đằng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng tuyến đường Bạch Đằng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 3 Lê Lợi (ngõ 214)
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hoàng Minh Thảo
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hoàng Minh Thảo
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hoàng Minh Thảo
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hoàng Minh Thảo
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Nguyễn Công Hòa
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Nguyễn Công Hòa
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Nguyễn Công Hòa
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLR tại ngõ 33 Chu Văn An
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Hồ Sen
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Lê Chân 3
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Hồ Sen
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Hồ Sen
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 37 An Đà
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLR tại ngõ 9 Cao Thắng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 4B Bạch Đằng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại chùa Trung Hành, đình Trung Hành, chùa Bảo Phúc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại chùa Trung Hành, đình Trung Hành, chùa Bảo Phúc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại chùa Trung Hành, đình Trung Hành, chùa Bảo Phúc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLR tại ngõ 11 Miếu Hai Xã - P. Dư Hàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN  tại chùa Nguyệt Quang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại chùa An Đà
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại chùa Cấm
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại chùa Phú Lễ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại  Đền Mẫu - Phủ Thượng Đoạn
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLR tại ngõ 19 Chùa Hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 60/191 Đà Nẵng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 633 Thiên Lôi
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Đông Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Đông Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Đông Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 30 Dư Hàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 95 Đông Phong
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 266 Trần Nguyên Hãn
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 30/358 Đà Nẵng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại ngõ 143 Tôn Đức Thắng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 196 Tô Hiệu
Các tin liên quan khác