Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 4/2024 (Từ ngày 15/04/2024 – 21/04/2024)

Lượt xem: 44 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 67 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1100 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phạm Bác Trực; tuyến đường Kỳ Đồng; tuyến đường Điện Biên Phủ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện PLRTN trên địa bàn phường Vạn Mỹ. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1 - P. Đông Khê; TDP số 5; TDP số 9; TDP số 10; TDP số 11- P. Cầu Tre; tuyến đường Đà Nẵng; đường Ngô Tất Tố; Lô 26 Lê Hồng Phong.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị  tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trên địa bàn phường Dư Hàng. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Cát Dài; ngõ 262 Trần Nguyên Hãn; ngõ 30 Dư Hàng;  tuyến đường Quán Nam, tuyến đường Nguyễn Tất Tố.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 4, TDP số 3 - phường Tràng Cát; TDP số 13 - P. Đằng Hải;  tuyến đường Trần Văn Lan; khu tập thể Quân đội - Dầu khí TDP Đoạn Xá phường Đông Hải 1; TDP số 9 -P. Cát Bi; ngõ 23 Đoạn Xá; ngõ 200 Cát Linh - TDP số 3 phường Tràng Cát, nhà hàng Amakong, cafe Athena, nhà hàng Trường Giang và các nhà hàng, quán ăn, quán cafe tại Lô 17 Lê Hồng Phong.

  Tại Huyện An Dương, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Đền Nguyễn Đức Cảnh; tuyến đường 208 An Dương;  khu dân cư Thanh Toàn - An Dương.

  Tổng số mô hình hiện nay: 380 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2, các bác bí thư
tổ trưởng TDP, đoàn thanh niên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 4 phường Tràng Cát.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tổ chức hội nghị
tập huấn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PLCTRTN trên địa bàn P. Vạn Mỹ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 13 - P. Đằng Hải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1 - P. Đông Khê.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Trần Văn Lan
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại khu tập thể Quân đội - Dầu khí TDP Đoạn Xá phường Đông Hải 1.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe tại tuyến đường Phạm Bá Trực.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe tại tuyến đường Phạm Bá Trực.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe tại tuyến đường Phạm Bá Trực.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe tại tuyến đường Kỳ Đồng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe tại tuyến đường Kỳ Đồng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe tại tuyến đường Kỳ Đồng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe tại tuyến đường Kỳ Đồng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 và đại diện UBND phường Cát Bi tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại TDP số 9- P. Cát Bi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2, tổ trưởng TDP, hội phụ nữ tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 phường Tràng Cát.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 9- P. Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 11- P. Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Đà Nẵng.
Các tin liên quan khác