Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 3/2024 (Từ ngày 11/03/2024 – 17/03/2024)

Lượt xem: 66 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 47 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 100 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 8A Cù Chính Lan; ngõ 3 - Lý Tự Trọng; ngõ 2 Phạm Phú Thứ; các nhà hàng trên tuyến đường Bạch Đằng; tuyến đường Minh Khai; tuyến đường Lãn Ông.

Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe nhà hàng, cafe trên tuyến đường Máy Tơ; tuyến đường Lê Lợi.; tuyến đường Lê Lai; ngõ 182; ngõ 278 Đà Nẵng; ngõ 275-214-256 Lê Lợi; Chùa Phổ Minh, Đền Đồng Lùn, Đền Mẫu Tiên La.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tham dự cuộc Vận Động toàn dân phân loại rác thải tại nguồn tại phường Đông Hải và P. Vĩnh Niệm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 143 Tôn Đức Thắng; tuyến đường Hàng Kênh; tuyến đường vòng Hồ Sen; tuyến đường Quán Nam; tuyến đường Chợ Con; tuyến đường Hai Bà Trưng; UBND P. Vĩnh Niệm; Chùa Đồng Thiện, chùa Chiếu.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Đà Nẵng; ngõ 135,125, 113; 149 Phủ Thượng Đoạn; Nhà hàng Gia Viên; TDP số 3,4 Đằng Hải.

  Trong tuần qua, Ban Truyền thông môi trường phối hợp Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT, XNMT Hải An 1, 2, Ngô Quyền 1, 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại Phủ Thượng Đoạn, Đà Nẵng, Lê Lợi, Thành Tô. Phối hợp KLH XLCTTC đón 650 em học sinh, các thầy cô giáo, phụ huynh trường THPT - Mạc Đĩnh Chi xuống tham quan, học tập; tổ chức hội nghị tuyên truyền chung tay phân loại rác thải bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường. Phối hợp phòng TNMT quận, UBND p. Đông Khê tổ chức HN tuyên truyền cho cán bộ, thành viên 23 Ban vận động thực hiện PLRTN tại 23 TDP trên địa bàn phường (có sự tham dự cán bộ Bộ TNMT).

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 143 Tôn Đức Thắng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Đà Nẵng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng , cafe trên tuyến đường Máy Tơ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2, Lê Chân 3 tham dự cuộc Vận Động toàn dân phân loại rác thải tại nguồn tại phường Đông Hải và P. Vĩnh Niệm.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp KLH XLCT Tràng Cát đón Đoàn trường THPT - Mạc Đĩnh Chi xuống tham quan, học tập tại khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 8A Cù Chính Lan
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 182 Đà Nẵng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1, phòng TNMT quận, UBND p. Đông Khê tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, thành viên 23 Ban vận động thực hiện PLRTN tại 23 TDP trên địa bàn phường (có sự tham dự cán bộ Bộ TNMT)
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Hàng Kênh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Hàng Kênh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường vòng Hồ Sen.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường vòng Hồ Sen.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường vòng Hồ Sen.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại đường Lê Lai
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT, XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 135,125, 113 Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 3 Lý Tự Trọng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN: Nhà hàng Gia Viên.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN: Nhà hàng Nam Việt.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN: Nhà hàng Đồng Quê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN: Nhà hàng Hưng Ba Ba.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN trên tuyến đường Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN trên tuyến đường Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN trên tuyến đường Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN trên tuyến đường Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN trên tuyến đường Lãn Ông.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN trên tuyến đường Lãn Ông.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 2 Phạm Phú Thứ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT, XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 278 Đà Nẵng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT, XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 149 Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Quán Nam.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp trường THPT Mạc Đĩnh Chi tổ chức hội nghị tuyên truyền chung tay phân loại rác thải bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình:  Chùa Phổ Minh, Đền Đồng Lùn, Đền Mẫu Tiên La.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình:  Chùa Phổ Minh, Đền Đồng Lùn, Đền Mẫu Tiên La.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình:  Chùa Phổ Minh, Đền Đồng Lùn, Đền Mẫu Tiên La.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại chùa Chiếu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Đồng Thiện
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại UBND P. Vĩnh Niệm
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 149  Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 275-214-256 Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3,4 Đằng Hải.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Pizza Chicago, Trà cúc 121, cafe Milano trên tuyến đường Hai Bà Trưng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Pizza Chicago, Trà cúc 121, cafe Milano trên tuyến đường Hai Bà Trưng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Pizza Chicago, Trà cúc 121, cafe Milano trên tuyến đường Hai Bà Trưng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Pizza Chicago, Trà cúc 121, cafe Milano trên tuyến đường Chợ Con.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Pizza Chicago, Trà cúc 121, cafe Milano trên tuyến đường Chợ Con.
Các tin liên quan khác