Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Chăm sóc và duy trì cảnh quan đô thị

Lượt xem: 1822 | Hoạt động

Thực hiện công tác chăm sóc, duy trì cảnh quan khu vực Trung tâm, tạo nên một dải sáng xanh sạch đẹp trong lòng thành phố.

Vệ sinh, chăm sóc khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân
Vệ sinh, chăm sóc khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân

Vệ sinh quảng trường Nhà hát Lớn đón chào các sự kiện của Thành phố

Vệ sinh quảng trường Nhà hát Lớn đón chào các sự kiện của Thành phố

Vệ sinh quảng trường Nhà hát Lớn đón chào các sự kiện của Thành phố

Vệ sinh quảng trường Nhà hát Lớn đón chào các sự kiện của Thành phố

Tưới nước rửa đường

Tưới nước rửa đường

Vớt rác, vệ sinh hồ Tam Bạc

Vớt rác, vệ sinh hồ Tam Bạc

Vệ sinh hè công viên

Vệ sinh hè công viên

Chăm sóc hoa, cây cảnh

Chăm sóc hoa, cây cảnh

Chăm sóc hoa, cây cảnh

Chăm sóc hoa, cây cảnh

Duy tu, bảo dưỡng đài phun nước Quảng trường Nhà hát Lớn.

Duy tu, bảo dưỡng đài phun nước Quảng trường Nhà hát Lớn.

Các tin liên quan khác