Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Lượt xem: 2817 | Hoạt động

Công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải luôn được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện theo quy trình khép kín, đảm bảo giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp.

Thu gom vận chuyển xử lý rác thải Thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Thu gom rác trên các tuyến phố


Thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Thu gom rác xây dựng


Thu gom vận chuyển xử lý rác thải
Thu gom vận chuyển xử lý rác thải
Thu gom vận chuyển xử lý rác thải
Thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Phân loại, tái chế rác thành phân mùn hữu cơ tại nhà máy xử lý rác.

 Thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Xử lý rác tại bãi chôn lấp theo quy trình hợp vệ sinh

Thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Các tin liên quan khác