Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 2 tháng 3/2024 (Từ ngày 04/02/2024 – 10/03/2024)

Lượt xem: 58 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 04/02/2024 đến ngày 10/03/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 36 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 800 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tại Vinshool. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Điện Biên Phủ; 

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP sô 11 - P. Đằng Giang. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Phạm Ngũ Lão; tuyến đường Trần Khánh Dư; tuyến đường Nguyễn Bình; tuyến đường Trần Phú; tuyến đường Điện Biên Phủ; ngõ 26 An Đà; ngõ 50 Cầu Đất; 

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe khác trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh; tuyến đường Ngô Kim Tài; tuyến đường Tô Hiệu; tuyến đường Chùa Hàng; tuyến đường Trần Nguyên Hãn; ngõ  30 Dư Hàng; 

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tham dự Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về PLRTN tại phường Tràng Cát. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3,4 Đằng Hải; TDP số 8 Thành Tô; ngõ 149, 187, 213 Phủ Thượng Đoạn; ngõ chợ Nam Hải; 30/358 Đà Nẵng; 

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3,4 Đằng Hải.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 8 Thành Tô
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 149 Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Điện Biên Phủ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Chùa Hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 149,187,213 Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3,4 Đằng Hải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 11-P. Đằng Giang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Tô Hiệu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Tô Hiệu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Trần phú
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Trần phú
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 50 Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP 11 phường Đằng Giang.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hồng Bàng 2
làm việc với trường Vinschool và hướng dẫn cách thức PLR cho các nhân viên, tạp vụ tại bếp ăn của trường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Nguyễn Bình.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Nguyễn Bình.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại 30 Dư Hàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại 30/358 Đà Nẵng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Trần Khánh Dư.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Điện Biên Phủ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Điện Biên Phủ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Điện Biên Phủ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tham dự Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về PLRTN tại phường Tràng Cát.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ chợ Nam Hải.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 8 - P. Thành Tô
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 26 An Đà
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Ngô Kim Tài.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Ngô Kim Tài.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Lẩu Nhất Ly.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Nhật Vạn 1
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Nhật Vạn 2
Các tin liên quan khác