Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 2 tháng 2/2024 (Từ ngày 05/02/2024 – 18/02/2024)

Lượt xem: 60 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 18/02/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 29 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 500 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, Trung tâm hội nghị Thành phố; Nhà khách Thành Phố; Văn phòng Đại biểu Quốc hội; TDP Hoàng Văn Thụ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Lạch Tray. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 26 An Đà.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hai Bà Trưng; tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh; tuyến đường Cát Cụt; TDP Lê Văn Thuyết; ngõ 30 Dư Hàng; TDP số 6 - P. An Dương.

  Taị Huyện An Dương, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.
Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 6 - phường An Dương
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3
tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại đường Lê Văn Thuyết Quán Nam.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 45 Đinh Tiên Hoàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Cát Cụt.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Cát Cụt.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Cát Cụt.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Cát Cụt.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Cát Cụt.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Hai Bà Trưng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Hai Bà Trưng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Hai Bà Trưng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các mô hình trên tuyến đường Hai Bà Trưng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại ngõ 26 An Đà.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại ngõ 30 Dư Hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại Nhà khách Thành phố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại văn phòng Đại biểu quốc hội
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại Trung tâm Hội nghị Thành phố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình PLRTN tại UBND Thành phố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Các tin liên quan khác