Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng
  • VIDEO CLIP
Bảo vệ môi trường đô thị

Bảo vệ môi trường đô thị

Phân loại rác thải tại nguồn

Phân loại rác thải tại nguồn

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường

Bảo đảm môi trường cảnh quan phục vụ cầu truyền hình đường lên đỉnh OLYPIA

Bảo đảm môi trường cảnh quan phục vụ cầu truyền hình ...

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nâng cao ý thức người dân trong phân loại tác thải tại nguồn

Nâng cao ý thức người dân trong phân loại tác thải tại nguồn

Bảo đảm đô thị Xanh - Sạch - Đẹp dịp nghỉ lễ 2/9

Bảo đảm đô thị Xanh - Sạch - Đẹp dịp nghỉ lễ 2/9

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, nhân rộng các mô hình Phân loại rác thải trên địa bàn thành phố

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tích cực triển khai ...

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thế các địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền PLRTN đến các quận, huyện ngoại thành Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng phối hợp chặt chẽ ...