Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 5 tháng 3/2024 (Từ ngày 25/03/2024 – 31/03/2024)

Lượt xem: 70 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 47 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 900 lượt người, cụ thể:

  Tại Quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại  tuyến đường Thế Lữ; tuyến đường Hạ Lý; tuyến đường Lê Đại Hành; tuyến đường Đinh Tiên Hoàng; ngõ 45 Đinh Tiên Hoàng; ngõ 10 Minh Khai; TH: Trần Văn Ơn, Ngô Gia Tự, Bạch Đằng.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện PLRTN trên địa bàn phường Cầu Tre. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 92 Lê Thánh Tông; ngõ 132 An Đà; ngõ 37 An Đà; ngõ 11 Trần Bình Trọng; ngõ 214 và ngõ 275 Lê Lợi; ngõ 182 Đà Nẵng; ngõ 189 Đông Khê; ngõ 109 Nguyễn Bỉnh Khiêm; TDP số 6- Cầu Đất; tuyến đường Lương Khánh Thiện; tuyến đường Cầu Đất; lô 6B Lê Hồng Phong;

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 30 Dư Hàng; ngõ 143 Tôn Đức Thắng;  ngõ 266 Trần Nguyên Hãn; tuyến đường Quán Nam; tuyến đường Nguyễn Công Trứ; tuyến đường Hoàng Minh Thảo; các trường TH: Minh Khai, Lê Văn Tám.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1 và số 2; số 5; số 6 - P. Nam Hải; ngõ 862 Ngô Gia Tự; các tuyến đường: tuyến đường Đằng Hải; tuyến đường Vĩnh Lưu; tuyến đường Hoàng Thế Thiện; tuyến đường Ngô Gia Tự;  tuyến đường Nguyễn Thị Thuận;

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường  tham dự Lễ phát động trồng cây, PLRTN tại KXL Gia Minh.

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 2- P. Nam Hải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1- P. Nam Hải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 30 Dư Hàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 5- P. Nam Hải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 6 - P. Nam Hải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện PLRTN trên địa bàn phường Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Đằng Hải.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Vĩnh Lưu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Vĩnh Lưu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Vĩnh Lưu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hoàng Thế Thiện.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hoàng Thế Thiện.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Quán Nam.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn trên tuyến đường Quán Nam.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 92 Lê Thánh Tông
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 143 Tôn Đức Thắng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 132 An Đà
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 37 An Đà
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMTHồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Lê Đại Hành.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Lê Đại Hành.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Lê Đại Hành.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 11 Trần Bình Trọng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 862 Ngô Gia Tự.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 275 Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 214  Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 182 Đà Nẵng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân  2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại trường TH MInh Khai
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân  2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại trường TH Lê Văn Tám
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường TH: Trần Văn Ơn,
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường TH: Ngô Gia Tự
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường TH: Bạch Đằng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6- Cầu Đất
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 132 An Đà
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 132 An Đà
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 132 An Đà
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại lô 6B Lê Hồng Phong: Nhà hàng Trâu Ngon, cafe the Koi, nhà hàng Suối, Lẩu dê Đức Thịnh.
Ban Truyền thông môi trường tham dự Lễ phát động trồng cây, PLRTN tại KXL Gia Minh.
Các tin liên quan khác