Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 4/2024 (Từ ngày 01/04/2024 – 07/04/2024)

Lượt xem: 55 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 07/04/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 81 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1800 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 35 Trần Quang Khải; TDP (Tổ dân phố) Hoàng Văn Thụ; ngõ 9 Cao Thắng; TDP ngõ 4B Bạch Đằng; TDP ngõ 10 Phan Chu Trinh; tuyến đường Bạch Đằng;  tuyến đường Hồ Xuân Hương; tuyến đường Hùng Duệ Vương; tuyến đường Minh Khai; tuyến đường Quang Trung; tuyến đường Tam Bạc; mầm non Minh Khai, mầm non Hoàng Văn Thụ, Văn phòng Đại Biểu Quốc Hội.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền chung tay phân loại rác thải bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phạm Ngũ Lão; tuyến đường Trần Phú; TDP ngõ 40 An Đà; ngõ 274 Lạch Tray; ngõ 47 Lê Lai; ngõ 184 Vạn Mỹ;TDP Ngách 71/191 Đà Nẵng;  TDP ngõ 70 Lạch Tray; TDP ngõ 64 Nguyễn Bỉnh Khiêm; ngõ 272 Đà Nẵng; Cung văn hóa Thanh niên, Đài Liệt sỹ, nhà hàng Thuyền Hải Sản, Tray hotel, sân vận động Lạch Tray.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng; tuyến đường Chợ Hàng Cũ; tuyến đường Nguyễn Công Hòa; tuyến đường Trần Nguyên Hãn; tuyến đường Hồ Sen; tuyến đường Hàng Kênh; tuyến đường Thiên Lôi;  TDP số 1 P.Kênh Dương; các nhà hàng, quán cafe, quán ăn khu vực Viện kiểm sát đường Võ Nguyên Giáp; Đài truyền hình Hải Phòng; trường Chính trị Tô Hiệu; Khách sạn Công Đoàn, Bệnh viện Tâm Phúc, công ty Trường An, bệnh viện đa khoa quốc tế.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 8 phường Thành Tô; TDP Cát Bi; ngõ 118 và ngõ 237 Cát Bi; ngõ 113, 125, 135 Phủ Thượng Đoạn; TDP số 4 - P. Nam Hải; ngõ 149 Phủ Thượng Đoạn.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần: 
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình TDP Cát Bi
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 8 phường Thành Tô.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 35 Trần Quang Khải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 100 Hoàng Văn Thụ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2  tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng tuyến đường Phạm Ngũ Lão.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2  tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng tuyến đường Trần Phú.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ tuyến đường Bạch Đằng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 40 An Đà.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP số 1 P.Kênh Dương
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 9 Cao Thắng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 4B Bạch Đằng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 274 Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn khu vực Viện kiểm sát đường Võ Nguyên Giáp.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn khu vực Viện kiểm sát đường Võ Nguyên Giáp.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe, quán ăn khu vực Viện kiểm sát đường Võ Nguyên Giáp.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đài truyền hình Hải Phòng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường Chính trị Tô Hiệu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Chợ Hàng Cũ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hồ Xuân Hương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hồ Xuân Hương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hồ Xuân Hương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Hồ Xuân Hương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: mầm non Hoàng Văn Thụ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: mầm non Minh Khai
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Văn phòng Đại Biểu Quốc Hội.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 118 và ngõ 237 Cát Bi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 47 Lê Lai
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 113, 125, 135 Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Nguyễn Công Hòa.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Nguyễn Công Hòa.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Nguyễn Công Hòa.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Nguyễn Công Hòa.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Trần Nguyên Hãn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Trần Nguyên Hãn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Hùng Duệ Vương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Hùng Duệ Vương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN trên tuyến đường Trần Quang Khải.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại: nhà hàng MamaChang trên tuyến đường Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại: nhà hàng Lẩu tứ xuyên trên tuyến đường Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại: nhà hàng Talata trên tuyến đường Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 272 Đà Nẵng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP 64 Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 70 Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 125, 135 Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 149 Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Thiên Lôi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại sân vận động Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Cung văn hóa Thanh niên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Thuyền Hải Sản
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đài Liệt sỹ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: bệnh viện đa khoa quốc tế
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: công ty Trường An
  Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Bệnh viện Tâm Phúc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Khách sạn Công Đoàn
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP Ngách 60, 71/191 Đà Nẵng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP ngõ 10 Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 4 - P. Nam Hải
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 184 Vạn Mỹ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 184 Vạn Mỹ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại ngõ 184 Vạn Mỹ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tam Bạc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tam Bạc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tam Bạc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tam Bạc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hàng Kênh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hàng Kênh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hàng Kênh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hàng Kênh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hàng Kênh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hồ Sen.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hồ Sen. 
 
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hồ Sen.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Hồ Sen.
Các tin liên quan khác