Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 2 tháng 4/2024 (Từ ngày 08/04/2024 – 14/04/2024)

Lượt xem: 37 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 67 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1100 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại  khu 97 Bạch Đằng, đường cầu Xi Măng; tuyến đường Hoàng Diệu; tuyến đường Phan Bội Châu; trung tâm hội nghị Tp, Uỷ Ban Tp, Bệnh viện Phụ sản.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện PLRTN trên địa bàn phường Máy Tơ/ Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1; TDP số 2; TDP số 3;  TDP số 4 - P. Cầu Tre; ngõ 70 và ngõ 72 Lạch Tray; tuyến đường Đông Khê; tuyến đường Võ Thị Sáu; tuyến đường Máy Tơ; ngõ 256 Lê Lợi; Đình Lạc Viên, đền bà chúa, Chùa Lạc Viên; Đài liệt sĩ Quận NQ, cây đa 13 gốc, Chùa Bảo Quang; Chùa An Đà, Chùa Linh Quang, Chùa Nguyệt Quang.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị  tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trên địa bàn phường Hàng Kênh; tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường và tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trên địa bàn phường Đông Hải; tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Trung tâm Giáo dục kỹ thuật hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Khúc Thừa Dụ; tuyến đường Tô Hiệu; chùa Hào Quang, chùa Đồng Thiện; Đền Tam Kỳ, Đền Nghè, Đình An Biên; ngõ 196 Tô Hiệu; Nhà hàng Chay Trường Thọ; Nhà thuốc Nguyễn Hữu Hách.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Văn Cao; tuyến đường Trung Lực; Đình Kiều Sơn, Chùa Trung Hành, Đình Trung Hành, Đình Lũng, chùa Lũng.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường đón đoàn công tác Bộ Công An thăm quan hoạt động PLRTN tại các ngõ đường Lê Lợi; đón đoàn công tác Sở TNMT Sơn La thăm quan hoạt động PLRTN tại các ngõ đường Chu Văn An; đona Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 149 Phủ Thượng Đoạn. Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, thúc đẩy thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức.

  Tổng số mô hình hiện nay: 380 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 đón đoàn công tác Bộ Công An thăm quan hoạt động PLRTN tại các ngõ đường Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 4 - P. Cầu Tre (Ngách 61 ngõ 309 Đà Nẵng).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 70 và ngõ 72 Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tổ chức hội nghị tập huấn
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện PLRTN trên địa bàn phường Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trên địa bàn phường Hàng Kênh.
Ban Truyền thông môi trường  tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền
thúc đẩy thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe trên tuyến đường Đông Khê.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, cafe trên tuyến đường Đông Khê.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 (ngách 19/279 Đà Nẵng và ngách 68/279 Đà Nẵng).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tổ chức hội nghị tập huấn
kiến thức về bảo vệ môi trường và tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trên địa bàn phường Đông Hải.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2  tổ chức hội nghị tập huấn
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện PLRTN trên địa bàn phường Máy Tơ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Khúc Thừa Dụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Trung tâm Giáo dục kỹ thuật hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT An Dương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường 208.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Võ Thị Sáu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Võ Thị Sáu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Võ Thị Sáu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Máy Tơ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Máy Tơ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán cà phê tại khu 97 Bạch Đằng, đường cầu Xi Măng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán cà phê tại khu 97 Bạch Đằng, đường cầu Xi Măng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngách 1, ngách 9, ngách 13/239 TDP số 2 Đà Nẵng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 2- P. Cầu Tre (ngách 21/239 Đà Nẵng)
Ban Truyền thông môi trường đón đoàn công tác Sở TNMT Sơn La thăm quan hoạt động PLRTN tại các ngõ đường Chu Văn An
Ban Truyền thông môi trường XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ 256 Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán cà phê tại khu 97 Bạch Đằng, đường cầu Xi Măng.
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Trung Lực.
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Trung Lực.
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Văn Cao.
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Văn Cao.
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Văn Cao.
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại cafe Haven
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Lẩu Nấm Thái Thành
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng chay Thế Thiện.
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1  kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng cafe trên tuyến đường Phan Bội Châu
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1  kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng cafe trên tuyến đường Phan Bội Châu
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1  kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng cafe trên tuyến đường Phan Bội Châu
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Uỷ Ban TP
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: trung tâm hội nghị Tp
Ban Truyền thông môi trường XNMT  Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Bệnh viện Phụ sản.
Ban Truyền thông môi trường XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Nhà hàng Chay Trường Thọ.
Ban Truyền thông môi trường XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Nhà thuốc Nguyễn Hữu Hách
Ban Truyền thông môi trường XNMT Lê  Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN các nhà hàng, quán ăn, quán cafe tuyến đường Tô Hiệu.
Ban Truyền thông môi trường XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN các nhà hàng, quán ăn, quán cafe tuyến đường Tô Hiệu.
Ban Truyền thông môi trường XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN các nhà hàng, quán ăn, quán cafe tuyến đường Tô Hiệu.
Ban Truyền thông môi trường XNMT Lê Chân 2 làm việc với UBND phường Đông Hải về công tác tổ chức hội nghị tuỷen truyền, hướng dẫn PLRTN.
Ban Truyền thông môi trường XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 196 Tô Hiệu. Mô hình duy trì thực hiẹn PLRTN.
  
Ban Truyền thông môi trường XNMT Ngô Quyền 2, UBND P. Cầu Tre
các bác Bí thư, Tổ trưởng TDP tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại mô hình TDP số 1- P. Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường đón Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT, XNMT Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại ngõ 149 Phủ Thượng Đoạn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Chùa Nguyệt Quan
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Chùa An Đà.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Chùa Linh Quang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Chùa Bảo Quang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Đài liệt sĩ Quận Ngô Quyền
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: cây đa 13 gốc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMTHải An 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Đình Kiều Sơn, Chùa Trung Hành, Đình Trung Hành, Đình Lũng, chùa Lũng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Đình Kiều Sơn, Chùa Trung Hành, Đình Trung Hành, Đình Lũng, chùa Lũng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Đình Kiều Sơn, Chùa Trung Hành, Đình Trung Hành, Đình Lũng, chùa Lũng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Đình Lạc Viên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Chùa Lạc Viên.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại: Chùa Đỏ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Đền Tam Kỳ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Đình An Biên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Đền Nghè.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Hào Quang
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại  phường Vĩnh Niệm.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Đồng Thiện
Các tin liên quan khác