Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 2/2024 (Từ ngày 29/01/2024 – 04/02/2024)

Lượt xem: 87 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 63 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 700 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, Trung tâm hội nghị Thành phố; Nhà khách Bến Bính, trường mầm non Hoàng Văn Thụ; các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Thế Lữ; tuyến đường Phạm Phú Thứ; tuyến đường Hùng Duệ Vương. Các TDP: TDP Hoàng Văn Thụ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Bạch Thái Bưởi; tuyến đường Đông Khê. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6 - P. Cầu Đất; TDP số 1 - P. Cầu Tre.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Chợ Hàng; tuyến đường Hoàng Minh Thảo; tuyến đường Mê Linh; ngõ 143 Tôn Đức Thắng; ngõ 633 Thiên Lôi; ngõ 59 An Dương; ngõ 196 Tô Hiệu; Bệnh viện Tâm Phúc; Công ty Trường An, Bệnh viện Đa khoa quốc tế.

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 95 Đông Phong; ngõ 52 Chùa Vẽ; các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Lê Hồng Phong; tuyến đường Ngô Gia Tự. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 5, TDP số 6 - P. Cát Bi.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường thực hiện rà soát, thay thế, bổ sung decal các loại tại các điểm tiếp nhận của các Xí nghiệp môi trường đô thị: Hải An 2; An Dương, Trung tâm Dịch vụ. Phối hợp với Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, Lê Chân 3 thực hiện tổng vệ sinh.

  Tổng số mô hình hiện nay: 376 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 143 Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 50 Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Ngõ 59 An Dương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Chợ Hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 633 Thiên Lôi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại ngõ 95 Đông Phong.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng quán cafe trên tuyến đường Lê Hồng Phong.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng quán cafe trên tuyến đường Lê Hồng Phong.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng quán cafe trên tuyến đường Lê Hồng Phong.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng quán cafe trên tuyến đường Lê Hồng Phong.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng quán cafe trên tuyến đường Lê Hồng Phong.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Thế Lữ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại ngõ 52 Chùa Vẽ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Đường Đông Khê 2.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hùng Huệ Vương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hùng Huệ Vương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hùng Huệ Vương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hùng Huệ Vương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Đông Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Đông Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tuyến đường Đông Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 rà soát, thay thế, bổ sung decal trên địa bàn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại 40/191 Đà Nẵng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP Số 5 - Cát Bi ( đường Trần Văn Lan)
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Ngô Quyền 1 thực hiện tổng vệ sinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, rà soát, bổ sung, thay thế decal tại địa bàn
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Ngô Gia Tự.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Ngô Gia Tự.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Ngô Gia Tự.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Ngô Gia Tự.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại bệnh viện Tâm Phúc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Công ty Trường An.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại Bẹnh viện Đa Khoa Quốc tế.
Ban Truyền thông môi trường thay thế pano tại Tam Bạc
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại TDP Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại ngõ 52 Chùa Vẽ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 5, 6 -  P. Cát Bi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường mầm non Hoàng Văn Thụ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Nhà khách Thành phố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trung tâm hội nghị Thành phố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại uỷ ban Thành phố
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán Bếp cô Hằng đường Mê Linh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán mỳ Bảo Long đường Mê Linh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán bánh đa cua Hải sản - đường Mê Linh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán cafe tuyến đường Mê Linh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán cafe tuyến đường Mê Linh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán cafe tuyến đường Bạch Thái Bưởi
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán cafe tuyến đường Bạch Thái Bưởi
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán cafe tuyến đường Bạch Thái Bưởi
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán cafe, tuyến đường Phạm Phú Thứ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán cafe, tuyến đường Phạm Phú Thứ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán cafe, tuyến đường Phạm Phú Thứ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Trung tâm rà soát, thay thế, bổ sung decal.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Trung tâm rà soát, thay thế, bổ sung decal.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại ngõ 196 Tô Hiệu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp dịch vụ An Dương rà soát, thay thế, bổ sung decal trên địa bàn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 thực hiện tổng vệ sinh
Các tin liên quan khác