Ngôn ngữ:

Lịch sử hình thành

Lượt xem: 1716 | Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng nguyên trước đây là Đội quản lý công trình công cộng được thành lập từ những ngày đầu Hải Phòng giải phóng. Trong quá trình vận động và phát triển từ những ngày thành lập đến nay, lịch sử Công ty có thể chia thành từng giai đoạn sau:

* Giai đoạn 1: Từ năm 1956 – 1975

Sau khi tiếp quản Thành phố Hải Phòng, chính quyền đã tổ chức và động viên tổng vệ sinh các đường phố, thu dọn các đống rác khổng lồ đầu sông Tam bạc và các khu chung cư ngõ xóm. Công nhân vệ sinh được khuyến khích trở lại làm việc với tinh thần của những người công nhân làm chủ thành phố. Được sự quan tâm của chính quyền về điều kiện làm việc và sinh hoạt, đội ngũ những người lao động đã ý thức được trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ của đội quản lý công trình công cộng lúc đó là: Thu gom chất thải đô thị, giữ gìn sạch đẹp đường phố, khơi thông cống rãnh, gắn vá đường hè, điện chiếu sáng công cộng, nước công cộng, phun nước rửa đường chống bụi,.. duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho người dân thành phố góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa trên mảnh đất “đầu sóng ngọn gió”, đồng thời tích cực tham gia vào các công việc khắc phục hậu quả của quộc chiến tranh chống Mỹ. 

* Giai đoạn 2: Từ năm 1976 – 1981

Theo Quyết định số 566/TCCQ ngày 22 tháng 12 năm 1976 của UBND thành phố Hải Phòng về việc hợp nhất Đội quản lý công trình công cộng sát nhập với đội vệ sinh thành một đơn vị sự nghiệp phục vụ trực thuộc lãnh đạo  Sở nhà đất – Công trình đô thị lấy tên là “ Công ty vệ sinh đô thị Hải Phòng”.

* Giai đoạn 3: Từ năm 1982 – 1984

Thành phố thí điểm phân cấp quản lý công tác thu dọn phân, rác về cho 3 quận nội thành và ở mỗi quận có một Công ty vệ sinh trực thuộc quận. Công ty đã đảm bảo được nhiệm vụ được giao và được đón nhận huân chương lao động hạng 3 và nhiều phần thưởng của ngành thành phố.

* Giai đoạn 4: Từ năm 1985 – 1992

Theo quyết định số 776/TCCQ ngày 7 tháng 8 năm 1984 về việc giải thể các Công ty vệ sinh và công trình công cộng thuộc UBND ba quận nội thành, thống nhất quản lý tổ chức, nhiệm vụ của các Công ty này về Công ty vệ sinh đô thị thuộc Sở nhà đất và công trình đô thị thành phố quản lý vẫn lấy tên “ Công ty vệ sinh đô thị Hải Phòng”.

* Giai đoạn 5: Từ năm 1993 – 1999

Thực hiện theo quyết định số 468/QĐ-TCCQ ngày 14 tháng 8 năm 1993 của UBND Thành phố về việc đổi tên Công ty vệ sinh đô thị thành Công ty môi trường đô thị Hải Phòng. Thực hiện theo quyết định số 393/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 1994 của UBND thành phố về việc thành lập Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng từ hình thức doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh tế sự nghiệp sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ có thu.

Năm 1996 Công ty được thành phố tách phần quản lý hệ thống thoát nước thải ra thành lập công ty mới là Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng, nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng đường hè nội thành được chuyển sang cho Công ty công trình đô thị Hải Phòng.

* Giai đoạn 6: Từ năm 2000 – 6/2010

Thực hiện Quyết định số 1175/QĐ/UB ngày 23 tháng 6 năm 2000 của UBND thành phố về việc chuyển Công ty môi trường đô thị Hải Phòng từ doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ có thu sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích theo Nghị định 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ.

* Giai đoạn 7: Từ tháng 7/2010 đến nay

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc chuyển đổi Công ty môi trường đô thị Hải Phòng thành Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ.

Quá trình hình thành hoạt động và phát triển của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã trải qua các giai đoạn với nhiều thử thách khó khăn xong dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành trong Thành phố, sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã chủ động phát huy nội lực vượt qua khó khăn, thử thách, tìm ra nhiều giải pháp có hiệu quả, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đô thị. Công ty đã từng bước kiện toàn lại công tác tổ chức, xây dựng cơ chế sản xuất, quy chế làm việc theo chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, xây dựng định mức nội bộ, các quy trình nghiệm thu đánh giá chất lượng sản phẩm theo từng công đoạn sản xuất, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành sản xuất theo hướng gọn nhẹ hiệu quả, phân rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân, giữ vững ổn định trong sản xuất và ngày một phát triển đi lên khiến thành phố trở thành biểu tượng xanh sạch đẹp của cả nước.

Các tin liên quan khác