Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÌNH VŨ

Lượt xem: 941 | Xí nghiệp

Xí nghiệp Quản lý và Xử lý chất thải Đình Vũ được thành lập ngày 22 tháng 3 năm 2005, do yêu cầu cấp bách về đổi mới công tác quản lý và xử lý chất thải của đường phố.

Xí nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành khu xử lý chất thải Đình Vũ, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ thuộc phường Đông Hải 2 – Hải An – Hải Phòng, với tổng diện tích sử dụng là 296.173m2. Khu xử lý chất thải Đình Vũ đã được triển khai nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, thực hiện mô hình thí điểm phương pháp Fukuoka của Nhật Bản, hợp tác giữa trường Đại học Fukuoka và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng. Phương pháp này làm giảm phát khí thải ra môi trường xung quanh, dẫn tới làm giảm hiệu ứng  nhà kính.

Từ khi thành lập đến nay, Xí nghiệp luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận quản lý và xử lý chất thải, thực hiện xử lý triệt để chất thải và nước rỉ rác tại Khu xử lý chất thải Đình Vũ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Mặt khác Xí nghiệp đã xây dựng đề án quản lý và khai thác hiệu quả mặt bằng bãi đổ, đề xuất những giải pháp áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tổ chức thực nghiệm các chương trình nghiên cứu khoa học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải đô thị.
Các tin liên quan khác