Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ, SỬA CHỮA VÀ XÂY DỰNG

Lượt xem: 114 | Xí nghiệp

Nghiên cứu ứng dụng, cải tiến các phương tiện, thiết bị vận chuyển nhằm mang lại hiệu quả kinh tế.

* Chức năng, nhiệm vụ Xí nghiệp Cơ khí, Sửa chữa và Xây dựng

– Quản lý, sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị theo định kỳ và đột suất.

– Bảo dưỡng vào cấp trung – đại tu các loại phương tiện và thiết bị.

– Gia công sản xuất, cơ khí phục vụ nhiệm vụ sản xuất.

– Sửa chữa điện dân dụng.

– Nghiên cứu ứng dụng, cải tiến các phương tiện, thiết bị vận chuyển nhằm mang lại hiệu quả kinh tế.
Các tin liên quan khác