Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HỒNG BÀNG 2

Lượt xem: 119 | Xí nghiệp

Xí nghiệp Môi trường đô thị Hồng Bàng 2 được giao nhiệm vụ duy trì vệ sinh trên 71 đường, phố và cầu với diện tích là 112.128m2, có chiều dài 43. 796m. Thu gom rác thải cho các xí nghiệp công nghiệp, rác thải bệnh viện, hộ kinh doanh, dịch vụ, doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp trong phạm vi 6 phường (Hạ Lý, Thượng Lý, Trại Chuối, Sở Dầu, Hùng Vương, Quán Toan).

Xí nghiệp quản lý địa bàn phức tạp về dân cư, phần lớn là các đường ven đô, cơ sở hạ tầng đang trong quá trình xây dựng, nhận thức của cộng đồng dân cư về lĩnh vực quản lý trật tự vệ sinh môi trường còn thấp. Ngoài việc thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư đối với việc quản lý thu gom chất thải rắn và hạn chế đổ rác bừa bãi ra đường phố, xí nghiệp đã phối kết hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố đưa ra quy định giờ thu gom rác cho từng ngõ xóm. Đồng thời động viên khích lệ đội ngũ công nhân lao động lòng yêu nghể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi việc làm sạch hè đường, ngõ xóm như làm sạch chính nhà của mình, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, khen thưởng kịp thời với người lao động có thành tích xuất sắc. Vì vậy, trong nhiều năm, chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường của xí nghiệp ngày một tốt hơn, số khách hàng được cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường ngày một tăng, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước. Xí nghiệp và cá nhân người lao động luôn nhận được khen thưởng từ các cấp, bộ, ngành, thành phố, sở quản lý và công ty. Xí nghiệp đã có 2 chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Các tin liên quan khác