Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN DƯƠNG

Lượt xem: 427 | Xí nghiệp

Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường An Dương được giao nhiệm vụ vệ sinh và thu phí trên địa bàn các xã xung quanh khu công nghiệp Nomura, các xã An Hồng, An Hưng, Nam Sơn, Tân Tiến, An Đồng.

Địa bàn Xí nghiệp quản lý mang tính đặc thù; 4 xã An Hồng, An Hưng, Nam Sơn, Tân Tiến tổ chức thu gom rác theo phương thức xã hội hóa dưới sự điều hành của UBND các xã và sự quản lý về chuyên môn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, trực tiếp  là Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường An Dương.

Xí nghiệp duy trì vệ sinh trên tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, đường 351; đường Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, cầu An Đồng, các cơ quan, xí nghiêp…
Các tin liên quan khác