Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng
  • VIDEO CLIP
Công ty ra quân dọn vệ sinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2020

Công ty ra quân dọn vệ sinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới ...

Ra quân giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực ngoại thành

Ra quân giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực ngoại thành

Xử lý rác thải y tế tại các khu cách ly tập trung

Xử lý rác thải y tế tại các khu cách ly tập trung

Đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp trong dịp lễ

Đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp trong dịp lễ

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải ...

Bảo đảm sức khoẻ cho công nhân lao động ngoài trời ngày giá rét

Bảo đảm sức khoẻ cho công nhân lao động ngoài trời ngày giá rét

Tăng cường phân loại rác thải sinh hoạt đầu nguồn

Tăng cường phân loại rác thải sinh hoạt đầu nguồn

Phân loại rác thải đầu nguồn, chung tay bảo vệ môi trường

Phân loại rác thải đầu nguồn, chung tay bảo vệ môi trường

Bảo đảm thu gom rác thải lây nhiễm

Bảo đảm thu gom rác thải lây nhiễm