Ngôn ngữ:

  • VIDEO CLIP
Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng tổ chức "Đêm hội trăng rằm" năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng tổ chức ...

Lao động xuyên lễ

Lao động xuyên lễ

Công nhân môi trường đô thị ngày quốc khánh

Công nhân môi trường đô thị ngày quốc khánh

Đồng chí Bí thư thành uỷ khảo sát việc xử lý chất thải rắn

Đồng chí Bí thư thành uỷ khảo sát việc xử lý chất thải rắn

Hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn

Hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn

Hợp tác trong lĩnh vực môi trường

Hợp tác trong lĩnh vực môi trường

Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn phường Vĩnh Niệm

Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn phường Vĩnh Niệm

Nói không với rác thải nhựa

Nói không với rác thải nhựa

Giữ gìn cảnh quan môi trường dịp nghỉ lễ

Giữ gìn cảnh quan môi trường dịp nghỉ lễ