Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng
  • VIDEO CLIP
Công ty môi trường đô thị hải phòng tăng cường công tác đảm bảo VSMT phục vụ nhân dân TP đón tết

Công ty môi trường đô thị hải phòng tăng cường công tác đảm bảo ...

Bảo đảm cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đón tết

Bảo đảm cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đón tết

Bảo vệ môi trường đô thị

Bảo vệ môi trường đô thị

Phân loại rác thải tại nguồn

Phân loại rác thải tại nguồn

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường

Bảo đảm môi trường cảnh quan phục vụ cầu truyền hình đường lên đỉnh OLYPIA

Bảo đảm môi trường cảnh quan phục vụ cầu truyền hình ...

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nâng cao ý thức người dân trong phân loại tác thải tại nguồn

Nâng cao ý thức người dân trong phân loại tác thải tại nguồn

Bảo đảm đô thị Xanh - Sạch - Đẹp dịp nghỉ lễ 2/9

Bảo đảm đô thị Xanh - Sạch - Đẹp dịp nghỉ lễ 2/9