Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG
  • VIDEO CLIP
Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong bối cảnh dịch bệnh

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong bối cảnh dịch bệnh