Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Tài liệu tuyên truyền phòng chống thiên tai

Lượt xem: 252 | Văn bản phát hành nội bộ

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố và Ban chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn ngành xây dựng, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai bão lụt, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng tổng hợp các nội dung liên quan tới công tác Phòng chống thiên tai nhằm cung cấp một số thông tin cần thiết cho các đơn vị trực thuộc công ty, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong việc phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng thành phố an toàn trước thiên tai.

Các tin liên quan khác