Ngôn ngữ:

Nói không với rác thải nhựa
  • Các video khác !
Bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi kết thúc Lễ hội Hoa phượng đỏ

Bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi kết thúc Lễ hội Hoa phượng ...

Bảo đảm cảnh quan, môi trường Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Bảo đảm cảnh quan, môi trường Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh" và Thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh" và Thúc đẩy phân loại ...

Tạp chí kinh tế: coi chất thải rắn là tài nguyên, cần xây dựng khung giá phù hợp

Tạp chí kinh tế: coi chất thải rắn là tài nguyên, cần xây dựng ...

Hợp tác quốc tế trong tái chế rác thải, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn bền vững.

Hợp tác quốc tế trong tái chế rác thải, xây dựng nền kinh tế ...

Làm sạch môi trường sau Tết Nguyên Đán

Làm sạch môi trường sau Tết Nguyên Đán

Hướng tới xây dựng kinh tế tuần hoàn

Hướng tới xây dựng kinh tế tuần hoàn

Thành phố Xanh, Sạch, Đẹp đón Tết

Thành phố Xanh, Sạch, Đẹp đón Tết

Đảm bảo đô thị Hải Phòng xanh, sạch, đẹp trong dịp Tết

Đảm bảo đô thị Hải Phòng xanh, sạch, đẹp trong dịp Tết