Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Khu liên hợp xử lý rác thải Tràng Cát: Xử lý an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid 19

Lượt xem: 280 | Truyền thông cộng đồng

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cũng như vệ sinh môi trường, công tác quản lý chất thải y tế, rác thải sinh hoạt nguy hại được bảo đảm từ khâu thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến khu xử lý đều phải tuân theo quy định chuyên biệt.

Tuy không trực tiếp tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid 19, nhưng các công nhân vệ sinh môi trường (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng) luôn có mặt tại các bệnh viện, khu cách ly tập trung, khu phong toả để thu gom, vận chuyển, xử lý các loại rác thải, trong đó có rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm, giữ gìn vệ sinh môi trường. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cũng như vệ sinh môi trường, công tác quản lý chất thải y tế, rác thải sinh hoạt nguy hại được bảo đảm từ khâu thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến khu xử lý đều phải tuân theo quy định chuyên biệt.

Khu lò đốt xử lý rác thải y tế nguy hại tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tràng Cát, phường Tràng Cát (quận Hải An).

Phục vụ xử lý rác thải y tế nguy hại và rác thải tại các bệnh viện, cơ sở cách ly, khu phong toả, nên khu lò đốt rác và các phương tiện vận chuyển rác phải bảo đảm khoảng cách an toàn ngay tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát.

Lò đốt rác thải y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát được đầu tư theo công nghệ của Nhật Bản, chuyển giao từ năm 2014 với công suất trung bình 4 tấn/ngày.

Quy trình, cơ chế hoạt động của lò đốt

Hằng ngày, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thu gom rác y tế nguy hại, rác tại các khu cách ly, phong toả y tế phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tập trung bằng thùng chứa và xe chuyên dụng chuyển về khu lò đốt rác nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát

Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị phân loại rác thải y tế vào thùng chuyển vào lò đốt. Lò đốt rác tiêu huỷ trung bình 1,200 kg rác thải y tế/ngày.

Rác thải y tế nguy hại chuyển vào lò đốt áp suất âm, nhiệt đốt lên đến 1050 độ bảo đảm xử lý triệt để khí thải

Rác thải nguy hại từ các khu điều trị, cách ly y tế, phong toả trong quá trình vận chuyển từ đầu nguồn đến nơi xử lý đều phải bảo đảm quy trình an toàn, phun tiêu khử khuẩn hại phòng chống Covid 19

Quy trình xử lý rác thải y tế và các khu cách ly, phong toả được công ty xây dựng chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả xử lý và an toàn với công nhân.

Tro, xỉ rác thải y tế nguy hại sau khi đốt kết hợp cùng xi măng cùng các vật liệu thành các tấm bê tông phục vụ xây dựng.

Các tin liên quan khác