Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Hội nghị tuyên truyền phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại huyện An Lão

Lượt xem: 217 | Truyền thông cộng đồng

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Hội nghị tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại UBND huyện An Lão.

        Ngày 05 tháng 07 năm 2022, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện Hội nghị tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại UBND huyện An Lão theo Kế hoạch số 33/KH-STNMT ngày 20/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND huyện An Lão; Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Đoàn TNCS Hồ CHí Minh huyện; Đại diện các đơn vị thuộc UBND huyện An Lão và đại diện 17 xã, thị trấn.

Bà Đỗ Thị Hương, Phó chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng Điều hành sản xuất
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền và phân loại rác thải tại nguồn tại UBND huyện An Lão

Các tin liên quan khác