Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 5 tháng 9 (Từ ngày 26/9/2022 - 2/10/2022)

Lượt xem: 171 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 2/10/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 23 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (RTPLTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 900 lượt người, cụ thể:

     Tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn đến từng hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Lãn Ông; Tuyến đường Phan Bội Châu; Tuyến đường Minh Khai; Tuyến đường Điện Biên Phủ Quận Hồng Bàng.

     Tại Quận Ngô Quyền, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho từng hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến đường tuyến đường Phạm Ngũ Lão.

     Tại Quận Lê Chân, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho từng hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Chợ Hàng cũ; các hộ dân ngõ 83 Chùa Hàng. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể lãnh đạo, bí thư, trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng, cán bộ hội phụ nữ các TDP trên địa bàn phường Trại Cau;  Làm việc với lãnh đạo phường An Biên về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn và ra mắt mô hình PLRTN trên địa bàn phường.

     Tại Quận Hải An, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho từng hộ dân tuyến đường Cát Bi và ngõ 281 Cát Bi; Các hộ dân Ngõ 1122 và ngõ 1126 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - phương Đông Hải 2; Làm việc với các bác bí thư, tổ trưởng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ TDP An Khê 2 về việc triển khai tuyên truyền, ra mắt mô hình PLRTN tại TDP.

     Trong tuần qua, Ban Truyền thông Môi trường tổ chức thực hiện hội nghị tuyên truyền “Chúng em chung tay Phân loại rác thải, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” tại trường: Tiểu học Nguyễn Khuyến. Tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các trường học: Trường Tiểu học Tân Trào; Trường Mầm non Thỏ Ngọc; Trường Mầm non Gấu trúc; Mầm non Minakids.

     Tổng số mô hình hiện nay: 196 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Tổ Công tác tuyên truyền trong tuần

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 2 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN  tại tuyến đường Chợ Hàng cũ.

Hình ảnh Tổ công tác tuyên truyền, xí nghiệp Hồng Bàng 1 làm việc với trường tiểu học Nguyễn Tri Phương về công tác chuẩn bị cho buổi hội nghị tuyên truyền “ Chúng em chung tay phân loại rác thải” ngày 3/10/2022.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh đường Cát Bi và ngõ 281 Cát Bi - phường Cát Bi.  

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền PLRTN tại trường mầm non Sao Việt 2 - số 309 Cát Bi - phường Cát Bi.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền PLRTN cho từng hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Phan Bội Châu.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Lãn Ông.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền, XMNT Ngô Quyền 2 phối hợp trường Tiểu học Nguyễn Khuyến - quận Ngô Quyền tổ chức chương trình "Chúng em chung tay phân loại rác thải” cho các em học sinh Nhà trường.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Phạm Ngũ Lão.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, các hộ dân tuyến đường Điện Biên Phủ.

Hình ảnh Tổ công tác tuyên truyền, XN Lê Chân 2 làm việc với lãnh đạo phường An Biên về việc triển khai hội nghị tuyên truyền và ra mắt mô hình PLRTN trên địa bàn phường giữa tháng 10/2022,

Hình ảnh Tổ công tác tuyên truyền phối hợp với XNMT Lê Chân 2 thực hiện tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các trường mầm non Ngọc Thỏ Ngọc, Đình Đông- Đông Hải - Lê Chân.    

Hình ảnh Tổ công tác tuyên truyền phối hợp với XNMT Lê Chân 2 thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các trường tiểu học Tân Trào - Đình Đông - Lê Chân.   

Hình Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, các hộ dân tuyến đường Minh Khai.   

Hình Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, các hộ dân tuyến đường Minh Khai.   

 Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 1 tuyên truyền PLRTN các hộ dân tổ dân phố số 7 - Phường Lam Sơn. 

Hình ảnh Tổ công tác tuyên truyền tăng cường giám sát, hướng dẫn PLRTN tại các trường mầm non Ngọc Bích, mầm non Hoàng Văn Thụ (HB1); trường tiểu học Lê Văn Tám (LC2).

Hình ảnh Tổ công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 2, chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các lãnh đạo, cán bộ, tổ trưởng TDP Phường Trại Cau.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 1 tuyên truyền PLRTN các hộ dân ngõ 83 Chùa Hàng- P. Hồ Nam- Quận Lê Chân.

Hình ảnh Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các trường mầm non MinaKids cơ sở 1, 2 - p. Hồ Nam - quận Lê Chân.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hải An 2 tuyên truyền PLRTN các hộ dân Ngõ 1122 và ngõ 1126 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - phương Đông Hải 2.

Hình ảnh Tổ công tác tuyên truyền, XN Hải An 1 làm việc với các bác tổ trưởng, bí thư, chi hội trưởng chi hội phụ nữ TDP An Khê 2.

Các tin liên quan khác