Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 5 tháng 8 (Từ ngày 28/08/2023 – 04/09/2023)

Lượt xem: 59 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 05/09/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 46 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của gần 2000 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café, giải khát trên các tuyến đường Trần hưng Đạo, tuyến đường Minh Khai, nhà hàng Hải sản Quang Minh, nhà hàng Hải sản Quốc Hà, quán café Phạm, café Bình. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền và kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng Hải sản Hiền Mai đường Trần Hưng Đạo, nhà hàng Ngan phục vụ chậm đường Minh Khai, các hộ dân tuyến đường Tiên Dung. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP Hạ Lý, TDP Minh Khai, TDP Quang Trung 2, TDP Quang Trung 3, TDP Hoàng Văn Thụ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Lê Hồng Phong, tuyến đường Trần Khánh Dư, tuyến đường Lê Quang Đạo – Đông Khê. Thực hiện hoạt động tuyên truyền PLRTN và kiểm tra mô hình tại các mô hình nhà hàng Trâu non quán, nhà hàng Vua Gà Thảo Dược, tại các mô hình Miếu Hai Bà, chùa Nguyệt, chùa An Đà, Cây Đa 13 gốc. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 11 phường Cầu Tre, TDP số 4, số 6, số 7 phường Cầu Đất. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1, số 2 Lê lợi, TDP số 10  phường Cầu Tre, TDP số 2, số 3 phường Cầu Đất, TDP số 3 Lạch Tray, các hộ dân ngõ 201 đường Lạch Tray phường Lạch Tray, TDP số 3 phường Đổng Quốc Bình, TDP số 7 phường Máy Tơ.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café, giải khát trên các tuyến đường Chùa Hàng, tuyến đường Tô Hiệu. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Nam Hải, đền Tam Kỳ, Đền Nghè, nhà hàng Sam Thái, nhà hàng Nhất Ly, nhà hàng Lẩu Chay 1 người, nhà hàng Nhật Bản Hoa Tuyết. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân ngõ 266 đường Trần Nguyên Hãn và tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các TDP số 4 phường Trại Cau, TDP số 16 phường Trại Cau, TDP số 6 phường An Dương.

  Trong tuần, Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3, Đài Truyền hình Hải Phòng thực hiện phóng sự về hoạt động PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Hồ Sen và đường vòng Hồ Sen.

  Tại quận Hải An, Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về luật BVMT 2020, PLRTN bảo vệ MT cho hơn 100 cán bộ CNV Công ty CP đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

  Tại huyện An Dương, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền cụ Nguyễn Đức Cảnh, Đền Cái Tắt An Đồng, Đình An Dương và Chùa Linh Quang - An Dương.

  Tổng số mô hình hiện nay: 315 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về luật BVMT 2020, PLRTN bảo vệ MT cho hơn 100 cán bộ CNV Công ty CP đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Lê Hồng Phong.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Vua gà thảo dược - Lô 6 đường Lê Hồng Phong.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Trâu non- Lô 6 đường Lê Hồng Phong.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2  tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Trần Khánh Dư.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 6 phường Cầu Đất.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các hộ dân tuyến đường Tiên Dung.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại TDP Hạ Lý.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN TDP Hoàng Văn Thụ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí Nghiệp Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại quán Ngan phục vụ chậm.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe tuyến đường Minh Khai.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 7 Cầu Đất.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 7 Cầu Đất.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 3 Đổng Quốc Bình.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiẻm tra tại mô hình PLRTN tại TDP số 2 Cầu Đất.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn  và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Hải sản Hiền Hoa đường Trần Hưng Đạo.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán café Phạm đường Trần Hưng Đạo.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các quán ăn, quán giải khát tuyến đường Chùa Hàng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Sam Thái.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Lẩu Chay 1 người trên tuyến đường Tô Hiệu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Nhất Ly trên tuyến đường Tô Hiệu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn tuyến đường Tô Hiệu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 4 Trại Cau.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn  và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 16 Trại Cau.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn  và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6 An Dương.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại khu dân cư ngõ 266 đường Trần Nguyên Hãn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại Đền cụ Nguyễn Đức Cảnh.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các chùa, đền trên địa bàn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các chùa, đình, đền trên địa bàn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3, Đài truyền hình HP thực hiện phóng sự về hoạt động PLRTN tại các nhà hàng trên tuyến đường Hồ Sen, đường Vòng Hồ Sen.
Các tin liên quan khác