Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 9 (Từ ngày 19/9/2022 - 25/9/2022)

Lượt xem: 52 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 19 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (RTPLTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 900 lượt người, cụ thể:

     Tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn đến từng hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Hồng Bàng và các ngõ thuộc tuyến đường Hồng Bàng; quán café ChyBa; TDP khu công viên Lạc Hồng; Bộ tư lệnh Hải quân - đường Trần Hưng Đạo; Tuyến đường Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng.

     Tại Quận Ngô Quyền, Tổ Công tác tuyên truyền thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho từng hộ dân, hộ kinh doanh trên các tuyến đường tuyến đường Nguyễn Bình; tuyến đường Văn Cao.

     Tại Quận Lê Chân, Tổ công tác tuyên truyền thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho từng hộ dân tại khu tập thể 7 tầng phường Vĩnh Niệm; các hộ dân, nhà hàng, tiệm caphe tuyến đường Hoàng Minh Thảo; Tuyến đường Hàng Kênh.

     Tại Quận Hải An, Tổ Công tác tuyên truyền thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho từng hộ dân tuyến đường Trung Lực.

     Trong tuần qua, Tổ Công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn PLRTN tại bếp ăn bán trú tại các trường: Tiểu học Trần Hưng Đạo; Tiểu học Dư Hàng; Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh; Trường mầm non 1/6; Tiểu học Nguyễn Tri Phương; Mầm non Quang Trung; Mầm non Ngọc Bích; Mầm non Hoàng Văn Thụ.

     Tổng số mô hình hiện nay: 182 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Tổ Công tác tuyên truyền trong tuần

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN  tại trường mầm non Quang Trung.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN  tại trường mầm non Ngọc Bích 1.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN  tại trường tiểu học Nguyễn Tri Phương

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền PLRTN cho từng hộ dân, hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn tuyến đường Văn Cao.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền PLRTN cho từng hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Nguyễn Bình.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 1 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại bếp ăn bán trú trường mầm non 1/6 đường Lán Bè, quận Lê Chân.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 1 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại bếp ăn bán trú trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 3 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, nhà hàng, tiệm caphe tuyến đường Hoàng Minh Thảo    

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 3 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại khu tập thể 7 tầng phường Vĩnh Niệm

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XN Hồng Bàng 2 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân trong ngõ thuộc tuyến đường Hồng Bàng.

Hình ảnh  Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 1 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại bếp ăn bán trú trường Tiểu học Dư Hàng.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 1 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại bếp ăn bán trú trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hải An 1 thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN đến các hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến đường Trung Lực.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XN Hồng Bàng 2 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN từng hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên tuyến đường Hồng Bàng.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XN Hồng Bàng 2 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN từng hộ dân tại TDP khu công viên Lạc Hồng; quán Cafe Chiba, Quận Hồng Bàng.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Hàng Kênh.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Hàng Kênh.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền PLRTN tại trường mầm non Hoàng Văn Thụ.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, quán cafe, khách sạn, các hộ dân mặt đường và trong ngõ tuyến đường Điện Biên Phủ.

Các tin liên quan khác