Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 8 (Từ ngày 21/08/2023 – 28/08/2023)

Lượt xem: 132 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 28/08/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 79 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 2500 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café, giải khát trên các tuyến đường Minh Khai, tuyến đường Kì Đồng, các nhà hàng quanh chân cầu Xi Măng, chân cầu Lạc Long. Thục hiện các hoạt động tuyên truyền và kiểm tra các mô hình PLRTN tại nhà hàng Tanata Cở sở 2, nhà hàng Cơm gà Hải An, Cơm Niêu, quán ăn Ngan phục vụ chậm đường Minh Khai, nhà hàng Buffe 97 Bạch Đằng, nhà hàng Hạnh Bia tuyến đường Hạ Lý. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP Đinh Tiên Hoàng, TDP Quang trung 3.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Nguyễn Trãi, tuyến đường Võ Thị Sáu, tuyến đường Lạch Tray, tuyến đường Lương Khánh Thiện và tuyến Lê Hồng Phong. Thực hiện hoạt động tuyên truyền PLRTN và kiểm tra mô hình tại các mô hình Sân vận động Lạch Tray, Công ty Vận tải biển Vosco, Sư đoàn Phòng không Không quân 240, nhà hàng Thiên Hồng Phát, nhà Hàng Nhật Bản Ishushi, nhà hàng Minh Châu, trường mầm non Bibi, trường mầm non Sao Sáng 4 và trường mầm non 20/10. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 5 phường Máy Chai, TDP số 2 phường Vạn Mỹ, TDP số 4, số 5 phường Cầu Tre, TDP số 1, số 2, số 3, số 5 phường Cầu Đất, TDP số 1, số 2, số 9, số 11 phường Đằng Giang. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1, số 2, số 3, số 5 phường Cầu Tre, TDP số 2, số 3 phường Cầu Đất, TDP số 2, số 3, số 5, số 6, số 7 phường Lạch Tray, TDP số 2 phường Đằng Giang, TDP số 34, số 35 phường Máy Chai, TDP số 1, số 9 phường Máy Tơ.

  Ban truyền thông môi trường phối hợp phối Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Lê Lợi tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai chương trình phân loại, thu gom, xử lý rác thải cồng kềnh trên địa bàn phường. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các thầy cô trường tiểu học Lê Hồng Phong.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café, giải khát trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, tuyến đường Quán Nam, tuyến đường Hoàng Minh Thảo. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Lẩu Cua, nhà hàng bánh cuốn Quyên, nhà hàng Làng Vẻn, nhà hàng thịt chó thui rơm Trại Liên. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại các TDP số 1 phường Dư Hàng, TDP số 3 Dư Hàng.

  Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Đông Hải lên kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân tại các các TDP trên địa bàn phường.

  Tại quận Hải An, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán ăn, café trên tuyến đường Lê Hồng Phong, tuyến đường Hoàng Thế Thiện. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Bê Thui Cầu Mống, nhà hàng Hải Lâm, nhà hàng Gạo Đỏ, nhà hàng Minh Châu Restaurant, nhà hàng Hải sản Trung Kiên và nhà hàng Vua Bia.

  Tổng số mô hình hiện nay: 314 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1  thực hiện tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các thầy cô giáo trường TH Lê Hồng Phong.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Lê Hồng Phong.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra PLRTN tại TDP số 9 Máy Tơ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN TDP số 5 Cầu Tre.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2  tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Hai Bà Trưng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN nhà hàng Tanata.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán café tuyến đường Minh Khai.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại TDP số 35 Máy Chai.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN TDP số 5 Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại Buffe 97 Bạch Đằng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1 Cầu Tre.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 Cầu Tre.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1 Cầu Đất.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Nhà Hàng Bia Quán Xanh.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và kiẻm tra tại mô hình PLRTN tại Vườn Bia Lạc Hồng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn quanh cầu Xi Măng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường ttuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN TDP số 2 Cầu Đất.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh ttuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 11 Đằng Giang.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 7 Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Cháo Quán Nam.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên trên tuyến đường Quán Nam.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại khách sạn 3MG Hotel.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Hải sản Trung Kiên.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Minh Châu Restaurant.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn  PLRTN tại các nhà hàng, quán café tuyến đường Hoàng Thế Thiện.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫnh PLRTN tại các nhà hàng, quán café tuyến đường Lê Hồng Phong.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại trường mầm non Sao Sáng 4 và trường mầm non 20/10.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Lê Lợi tổ chức hội nghị triển khai chương trình phân loại, thu gom, xử lý rác thải cồng kềnh trên địa bàn phường.
Các tin liên quan khác