Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 7 (Từ ngày 24/07/2023 – 30/07/2023)

Lượt xem: 157 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 33 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1800 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán café trên tuyến đường Tam Bạc; Thế Lữ. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Bộ Tư Lệnh Hải quân, nhà khách Thành Phố, công ty cấp nước Hải Phòng; các nhà hàng, quán café trên tuyến đường Lý Tự Trọng.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường làm việc với UBND phường Máy Tơ lên kế hoạch triển khai mô hình PLRTN trên địa bàn phường. Tổ chức hội nghị triển khai mô hình PLRTN tại TDP số 13 phường Vạn Mỹ; TDP số 6 – Phường Đông Khê. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 (ngõ 55,69,105 và các hộ mặt đường ), TDP số 4 - Phường Lạch Tray (ngõ 38 An Đà); TDP số 1 (ngõ 191 Đà Nẵng), TDP số 5 và TDP số 10 - Phường Cầu Tre; TDP số 12 -  phường Vạn Mỹ (ngõ 41 Phủ Thượng Đoạn); các quán ăn, quán café, trà cúc trên tuyến đường Lê Lai. Tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình tại TDP số 5, TDP số 7- Phường Cầu Đất; TDP số 2 (ngõ 72 Lạch Tray), TDP số 3 (ngõ 26 An Đà) -  Phường Lạch Tray; TDP số 3, TDP số 11 - Phường Cầu Tre (ngõ 68/279 Đà Nẵng); TDP số 12 - phường Vạn Mỹ (ngõ 104 Phủ Thượng Đoạn).

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các quán cà phê, quán ăn tuyến đường Trần Nguyên Hãn; Tô Hiệu.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp Phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động XNMTDT Hồng Bàng 1; XNMTDT Hồng Bàng 2; XNMTDT Lê Chân 1; XNMTDT Lê Chân 2  tại Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Tràng Cát.

Tổng số mô hình hiện nay: 298 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp phối hợp Phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động XNMT Hồng Bàng 2 tại KLHXLCT Tràng Cát.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 26 An Đà.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 7 - Phường Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 5 - Phường Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra PLRTN tại các mô hình quán ăn, caphe, khách sạn trên tuyến đường Lạch Tray.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê chân 1 tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các quán cà phê, nhà hàng, quán ăn tuyến đường Trần Nguyễn Hãn.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Quán Bún Cá ngã 4 - Tô Hiệu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Quán cafe Conner - Tô Hiệu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Nhà hàng Gà Tươi 1981 - Tô Hiệu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Nhà hàng Mỳ Cay seoul.
Hình ảnh Ban truyền thông môi trưng phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND Phường Vạn Mỹ, các bác bí thư, tổ trưởng TDP hướng dẫn PLRTN tại TDP số 12 - Phường Vạn Mỹ ( ngõ 41 Phủ Thượng Đoạn).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Máy Tơ lên kế hoạch tổ chức hội nghị  triển khai mô hình PLRTN tại TDP số 9 Máy Tơ và nhân rộng trên toàn phường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp phối Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, đại diện TDP tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 12 P. Vạn Mỹ ( tuyến mặt đường).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp phối hợp Phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động XNMT Hồng Bàng 1 tại KLHXLCT Tràng Cát.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND Phường Vạn Mỹ, các bác bí thư, tổ  ng TDP, hội phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 12 - Phường Vạn Mỹ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp phối hợp Phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động XNMT Hồng Bàng 1 tại KLHXLCT Tràng Cát.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ 38 An Đà.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ nhà hàng " Thuyền Chài đặc biệt" - đường Thế Lữ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ nhà hàng " Sky Beer " - đường Thế Lữ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các mô hình PLRTN trên tuyến đường Tam Bạc.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán cafe - trà cúc - nước giải khát trên tuyến đường Lê Lai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán Bún Bò Huế - Lê Lai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền hướng dẫn PLRTN  đến từng hộ dân ngõ 256 Đà Nẵng - TDP số 11 p. Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 4 Lạch Tray( ngõ 15,40A,40B An Đà).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 38 An Đà.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 làm việc với UBND phường Dư Hàng Kênh lên kế hoạch triển khai mô hình PLRTN tại TDP số 20 P. Dư Hàng Kênh vào lúc 19h30 tối thứ 4 ngày 2/8/2023.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Vạn Mỹ tổ chức hội nghị triển khai mô hình PLRTN tại TDP số 13 phường Vạn Mỹ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, các bác Tổ trưởng, hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 12 Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn và kiểm tra PLRTN tại TDP 11 Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Đông Khê tổ chức hội nghị ra mắt mô hình PLRTN tại TDP số 6 - Phường Đông Khê.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, các bác Tổ trưởng, hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 7 - P. Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Bắc Nam - đường Lý Tự Trọng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán Bún Cá rô đồng- đường Lý Tự Trọng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán Cơm tấm Nam Phố- đường Lý Tự Trọng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán Đồng Quê quán- đường Lý Tự Trọng.
Các tin liên quan khác