Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 2 (Từ ngày 20/02/2023 – 26/02/2023)

Lượt xem: 213 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 20/02/2022 đến ngày 26/02/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 32 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1500 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP Trần Hưng Đạo. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 100 Hoàng Văn Thụ; TDP Minh Khai; TDP Cù Chính Lan.

  Tại quận Ngô Quyền, tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và ra mắt mô hình PLRTN tại TDP Số 7 (phường Cầu Tre). Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến đường Lạch Tray; các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường An Đà; Cung văn hoá Thanh Niên (Đường Lạch Tray); TDP số 9 (phường Cầu Tre). Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 7 (phường Cầu Tre); ngõ 159 Lạch Tray; ngõ 136 Lạch Tray; Đình Nam Pháp; Cây đa 13 gốc; Đền liệt sỹ quận Ngô Quyền.

  Tại Quận Lê Chân, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chợ Đôn; các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Thiên Lôi; các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Tô Hiệu; chùa An Dương. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại đền Nghè; đền Tam Kỳ.

  Tại Quận Hải An, Ban truyền thông môi trường làm việc với Ban Giám hiệu trường tiểu học Nam Hải lên kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền cho thầy cô và các em học sinh nhà trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tại các quán cafe, hộ kinh doanh ăn uống, nhà hàng tuyến đường Cát Bi; các hộ dân xung quanh đền Mẫu (Phủ Thượng Đoạn); các quán cafe, hộ kinh doanh ăn uống, nhà hàng tuyến đường Đoạn Xá. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 30/358 Vườn Mơ; trường Tiểu học Cát Bi; đền Mẫu (Phủ Thượng Đoạn).

  Tại Huyện An Dương, Ban truyền thông môi trường phối hợp phòng tài nguyên môi trường huyện An Dương, UBND xã An Hồng, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, và PLRTN, cho cán bộ Đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã.

  Tổng số mô hình hiện nay: 255 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN tại Đình Nam Pháp- đường Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN tại Cây đa 13 gốc.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN Đền liệt sỹ quận Ngô Quyền.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRT chùa An Dương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN đền Nghè.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN đền Tam Kỳ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra mô hình PLRTN đền Mẫu - Phủ Thượng đoạn - Hải An.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân xung quanh đền Mẫu - Phủ Thượng Đoạn - Hải An.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các quán cafe, hộ kinh doanh ăn uống, nhà hàng đường Đoạn Xá - Hải An.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân ngõ 136 Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân ngõ 159 Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân TDP Trần Hưng Đạo.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân TDP Minh Khai.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Cung văn hoá Thanh Niên - Đường Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến đường Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí Nghiệp Môi Trường Đô Hải An 2 làm việc với Ban Giám hiệu trường tiểu học Nam Hải lên kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền cho thầy cô và các em học sinh nhà trường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tổ dân phố số 7 - phường Cầu Tre - quận Ngô Quyền.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 30/358 Vườn Mơ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Tô Hiệu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Thiên Lôi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh tại chợ Đôn - quận Lê Chân.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ 6 - TDP Trần Hưng Đạo.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 7 phường Cầu Tre.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ 100 Hoàng Văn Thụ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến
đường An Đà.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các quán cafe, hộ kinh doanh ăn uống, nhà hàng đường Cát Bi - Hải An.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại trường Mầm non Sao Việt.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại trường Tiểu học Cát Bi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra mô hình PLRTN TDP Cù Chính Lan.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 7 - Phường Cầu Tre.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 9 - phường Cầu Tre.
Ban truyền thông môi trường phối hợp phối hợp phòng tài nguyên môi trường huyện An Dương, UBND xã An Hồng, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, và PLRTN, cho cán bộ Đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã.
Các tin liên quan khác