Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 11 (Từ ngày 21/11/2022 - 27/11/2022)

Lượt xem: 174 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 21 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1200 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị truyền thông "Chúng em chung tay phân loại rác thải, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp" tại trường THCS Quán Toan.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân trong ngõ 313, ngõ 315 - TDP số 6 Cầu Tre; các hộ dân tại TDP số 1, TDP số 2, TDP số 7 - phường Lạch Tray; các hộ dân trong ngõ 291, ngõ 275 - Đường Đông Khê; ngõ 89 An Đà; ra mắt mô hình PLRTN và tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 - P. Đổng Quốc Bình. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cán bộ công chức, trưởng các ban ngành, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 20 TDP trên địa bàn phường Đằng Giang. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 P.Đổng Quốc Bình.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Đặng Kim Nở; tuyến phố phố Lê Chân; chùa Hào Quang, Đền Phạm Tử Nghi, Đền Nghè, chùa Vẻn. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN ngõ 11, 17 Hai Bà Trưng.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường thực hiện thuyết trình về công tác tuyên truyền, thực hiện mô hình PLRTN tại Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật Bảo Vệ Môi Trường do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia TP HP tổ chức.

  Tổng số mô hình hiện nay: 237 mô hình.

Một số các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tổ chức hội nghị truyền thông "Chúng em chung tay phân loại rác thải, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp" tại trường THCS Quán Toan, Hồng Bàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Đặng Kim Nở - phường An Biên.

Ban truyền thông môi trường xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trong ngõ 313, ngõ 315 - TDP số 6 Cầu Tre.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, các bác bí thư, tổ trưởng tdp, cựu chiến binh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tại TDP số 7 - phường Lạch Tray.

Ban Lãnh đạo công ty, Ban truyền thông môi trường, xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 và Bộ tài nguyên môi trường trong buổi thăm và làm việc tại các mô hình PLRTN của nhân dân phường Lê Lợi.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ 275 - Đường Đông Khê - P. Đông Khê.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1- Phường Lạch Tray.

Ban truyền thông phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, MTTQ phường An Biên, đoàn thanh niên, các bác tổ trưởng, bí thư TDP ngõ 11, 17 Hai Bà Trưng tăng cường vận động tuyên truyền bà con thực hiện tốt công tác PLRTN.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tuyến đường Đình Hạ (ngõ 50 Hùng Duệ Vương) - P.Thượng Lý.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ 89 An Đà - P. Đằng Giang.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN TDP số 2 - P. Lạch Tray (từ số 84 Lạch Tray – 234 Lạch Tray).

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN  các hộ dân TDP số 2 - P. Lạch Tray (từ số 18 Lạch Tray - 84 Lạch Tray và các ngõ).

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Hào Quang, Đền Phạm Tử Nghi - Quận Lê Chân.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Đền Nghè, chùa Vẻn - Quận Lê Chân.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại phố Lê Chân - P. An Biên Q. Lê Chân.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, bác tổ trưởng tdp tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 2 - P. Lạch Tray (từ số 148 Lạch Tray - 234 Lạch Tray và các ngõ).

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị UBND - Uỷ Ban MTTQ phường Đổng Quốc Bình, XNMT Ngô Quyền 1 ra mắt mô hình PLRTN tại TDP số 3 - P. Đổng Quốc Bình.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị UBND - Uỷ Ban MTTQ phường Đổng Quốc Bình, XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 - P. Đổng Quốc Bình.

Ban truyền thông môi trường thực hiện thuyết trình về công tác tuyên truyền, thực hiện mô hình PLRTN tại Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật BVMT do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia TP HP tổ chức.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN đến từng hộ nhân dân tại TDP số 3 phường Đồng Quốc Bình.

Các tin liên quan khác