Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 4 tháng 10 (Từ ngày 24/10/2022 - 30/10/2022)

Lượt xem: 219 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 20 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 600 lượt người, cụ thể:

  Ban truyền thông môi trường tuyên truyền thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho cán bộ công chức, tổ trưởng, bí thư các TDP trên địa bàn phường Đổng Quốc Bình; TDP số 2 phường Lê Lợi; TDP số 4 phường Gia Viên; mặt đường và trong ngõ tuyến đường Đà Nẵng; tuyến đường Chu Văn An; nhân viên, lao công, nv bếp trung tâm hành chính - chính trị quận Ngô Quyền. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 70, ngõ 72 đường Lạch Tray; các chùa Linh Quang Cấm - chùa Phổ Chiếu - Chùa An Đà tại Quận Ngô Quyền.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Thiên Lôi; tuyến đường Viện Kiểm sát (xung quanh TTTM Aeon Mall). Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 196, ngõ 221, ngõ 225 đường Tô Hiệu.

  Tại Quận Hải An, Ban truyền thông môi trường tổ chức chương trình truyền thông “Chúng em chung tay phân loại rác thải, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” tại trường Tiểu Học Cát Bi; trường Hermann Gmeiner; tổ chức tuyên truyền PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Trung Lực; tuyến đường Ngô Gia Tự; làng nuôi dậy trẻ mồ côi Hoa Phượng - đường Ngô Gia Tự; Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các chùa Phú Lễ - chùa Vẽ.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện An Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cán bộ công chức, trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo, trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư, Tổ trưởng các thôn, TDP tại thị trấn An Dương và các xã trên địa bàn huyện. Và ký giao ước thi đua triển khai thực hiện PLRTN giữa thị trấn An Dương, xã An Đồng và Công ty. 

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền "Chúng em chung tay phân loại rác thải" cho toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 và đ/c phó chủ tịch phường Lê Lợi, tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân tổ dân phố số 2 - phường Lê Lợi.
Ban truyền thông môi trường xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân tổ dân phố số 4 (ngõ 89) phường Gia Viên - quận Ngô Quyền.  
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền tuyến đường Chu Văn An.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Lê Lợi tổ chức hội nghị triển khai mô hình PLRTN tại TDP số 2 p. Lê Lợi (ngõ 256 Lê Lợi)
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 70, ngõ 72 đường Lạch Tray. 
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 196, ngõ 221, ngõ 225 đường Tô Hiệu
Ban truyền thông tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cán bộ công chức, trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo, trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư, Tổ trưởng các thôn, TDP tại thị trấn An Dương và các xã trên địa bàn huyện. Và ký giao ước thi đua triển khai thực hiện PLRTN giữa thị trấn An Dương, xã An Đồng và Công ty.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh mặt đường và trong ngõ tuyến đường Đà Nẵng - phường Máy Tơ - quận Ngô Quyền.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN nhân viên, lao công, nv bếp trung tâm hành chính - chính trị quận Ngô Quyền.
Ban truyền thông môi trường  phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại làng nuôi dậy trẻ mồ côi Hoa Phượng - đường Ngô Gia Tự.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các chùa Phú Lễ - chùa Vẽ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN Tại các chùa Linh Quang Cấm - chùa Phổ Chiếu - Chùa An Đà.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Đồng Quốc Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho cán bộ công chức, tổ trưởng, bí thư các TDP trên địa bàn phường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Viện Kiểm sát (xung quanh TTTM Aeon Mall).
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Thiên Lôi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Trung Lực.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Ngô Gia Tự.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1,trường Phổ thông Herman Gmeiner tổ chức hội nghị tuyên truyền "chúng em chung tay phân loại rác thải bảo vệ môi trường xanh, sạch đep" cho toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, kiểm tra mô hình. Tổ dân phố số 2 Lê Lợi bắt đầu thực hiện PLRTN từ ngày 27/10.
Các tin liên quan khác