Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 7 (Từ ngày 18/7/2022 - 24/7/2022)

Lượt xem: 91 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 18/7/2022 đến 24/7/2022, Tổ công tác tuyên truyền của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, tổ dân phố (TDP) thực hiện 12 hội nghị, hoạt động tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn (PLRTTN) với sự tham dự trực tiếp của gần 1000 lượt người cụ thể:

     Tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn đến từng hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến mặt đường Phủ Thượng Đoạn (Hải An); Tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn cho các hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến đường Lý Tự Trọng, tuyến đường Dư Hàng và các hộ tiểu thương chợ Cột Đèn; Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn tại 04 mô hình vừa triển khai trên địa bàn phường Hàng Kênh - quận Lê Chân: Tổ dân phố số 19. số 20, số 23, số 25.

     Tuần qua, quận Lê Chân thực hiện triển khai thêm 01 mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại tuyến đường Dư Hàng và chọ Cột Đèn. Tại quận Ngô Quyền thực hiện triển khai 02 mô hình phân loại rác tại nguồn tại chùa Linh Quang Cấm (Đông Khê 2 - phường Gia Viên) và Nghĩa trang liệt sỹ quận Ngô Quyền (phường Đằng Giang). Tại quận Hải An thực hiện triển khai 01 mô hình phân loại rác tại nguồn tại tuyến đường Phủ Thượng Đoạn đưa tổng số mô hình đang thực hiện lên 129 mô hình.

     Công ty đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kiểm tra các mô hình tại các quận, tổ dân phố giúp khối lượng rác thải hữu cơ phân loại thu được từ các hộ dân ổn định, bền vững.

Một số hình ảnh các hoạt động của tôt công tác tuyền truyền trong tuần:

Các tin liên quan khác