Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 7 (Từ ngày 18/07/2023 – 23/07/2023)

Lượt xem: 80 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 18/07/2023 đến ngày 23/07/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 47 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1800 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán café trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, tuyến đường Lãn Ông; tuyến đường Lý Thường Kiệt. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại quán caphe Chy Ba, khách sạn Hoàng Thành, nhà hàng Sun set, các khách sạn trên tuyến đường Hùng Vương; TDP Quang Trung 3; TDP Hoàng Văn Thụ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức triển khai ra mắt mô hình PLRTN tại TDP số 12 phường Vạn Mỹ. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1, số 2, số 3, số 4 Phường Cầu Tre; số 4, số 7, số 8 Phường Cầu Đất; TDP số 2 – Phường Lạch Tray. Tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình tại TDP số 2 phường Lạch Tray; TDP số 6 phường Lê Lợi; TDP số 6– Phường Cầu Đất.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các quán cà phê, quán ăn tuyến đường Hai Bà Trưng; các nhà hàng, quán ăn, café trên tuyến đường Quán Nam, các nhà hàng trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo; Chùa Nam Hải, Đình Dư Hàng, Đền Nghè, Đền Tam Kỳ.

  Tại quận Hải An, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình PLRTN trên Tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình tại nhà hàng khách sạn trên tuyến đường Hoàng Thế Thiện.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp Phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động XNMT Ngô Quyền 1 và XNMT Ngô Quyền 2 tại Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Tràng Cát; phối hợp Sở TN&MT, UBND phường Ngọc Sơn – Quận Kiến An tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, phổ biến kiến thức về luật BVMT 2020 cho cán bộ công chức, tổ trưởng, bí thư, trưởng ban công tác mặt trận, hội phụ nữ phường.

  Tổng số mô hình hiện nay: 294 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp phối hợp Phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động XNMT Ngô Quyền 1 và XNMT Ngô Quyền 2 tại KLHXLCT Tràng Cát.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Chất quê cơm gà - 129 Hoàng Thế Thiện.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng  Hải sản Trung Kiên - 88 Hoàng Thế Thiện - Hải An -Hp.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại hàng Bún mắm lẩu mắm Miền Tây - 88 Hoàng Thế Thiện - Hải An -Hp.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại quán cơm Anh Thơ - 139 Hoàng Thế Thiện.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại quán café Chyba.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Sunset.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 2 phường Lạch Tray (từ ngõ 146 đến ngõ 208 Lạch Tray).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê chân 2,  tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán cà phê, quán ăn tuyến đường Hai Bà Trưng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, đại diện TDP tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 4 P. Cầu Tre  (Ngõ 309 Đà Nẵng  nghách 49,51,61).
Ban Truyền thông môi trưng phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Lê Lợi, tổ trưởng TDP đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6 phường Lê Lợi (ngõ 275, 269, 212 Lê Lợi).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, các bác tổ trưởng TDP đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 8 - P. Cầu Đất ( ngõ 145, ngõ 171, ngõ 175 Cầu Đất).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp phối hợp Sở TN&MT, UBND phường Ngọc Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, phổ biến kiến thức về luật BVMT 2020 cho cán bộ công chức, tổ trưởng, bí thư, trưởng ban công tác mặt trận, hội phụ nữ phường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Vạn Mỹ tổ chức triển khai ra mắt mô hình PLRTN tại TDP số 12 phường Vạn Mỹ (ngõ 104 Phủ Thượng Đoạn).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe 1986 (đường Đinh Tiên Hoàng).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Aha (đường Đinh Tiên Hoàng).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại quán cafe nước ép - hoa quả dầm (đường Đinh Tiên Hoàng).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Mỳ Gia Chu Châu (đường Đinh Tiên Hoàng).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Lãn Ông.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Quán Nam.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND Phường Cầu Đất, tổ trưởng TDP đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 6 - Phường Cầu Đất (ngõ 50, 78 Cầu Đất).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, tổ trưởng TDP đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 2 phường Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, tổ trưởng TDP đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 3 - phường Cầu Tre (ngõ 279 Đà Nẵng).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, tổ trưởng TDP đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 7 - phường Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 2 phường Lạch Tray( ngõ 70,72 Lạch Tray).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2  đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN  tại các  ngõ 149, 137, 119 Trần Phú.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 làm việc  với lãnh đạo Phường Đông Khê và tổ dân phố số 6 về tổ chức ra mắt mô hình PLRTN.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 4 Phường Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán Sân bia 117, gà tươi Nguyên Dung đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán Bún ốc cô MÍt, nhậu Cỏ Quán đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán Buffe 78 Lẩu nướng đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán Đậm Caphe đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán Bape quán - ẩm thực lẩu nướng, quán nhậu 66 đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán 48 Bún đậu mắm tôm và quán bún bò Huế đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫ n PLRTN tại quán Hủ Tiếu Nam vang - Mì Vằn thắn đường Hoàng Minh Thảo.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN: cafe Cỏ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN: Bánh đa vách.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Pub 70 - Lý Thường Kiệt.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN: Bún cá cay.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN: cafe Bắc Việt.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền Tam Kì.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đình Dư Hàng Kênh.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền Nghè.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị ê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Nam Hải.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình TDP Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình TDP Quang Trung 3.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại trung tâm tiệc cưới Hoành Thành.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, Phòng Thanh Tra, các bác Tổ trưởng TDP đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1 - P. Cầu Tre.
Các tin liên quan khác