Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 2 (Từ ngày 13/02/2023 – 19/02/2023)

Lượt xem: 195 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 13/02/2022 đến ngày 19/02/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 56 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1500 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và PLRTN cho cán bộ, công chức, Bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện nhân dân trên địa bàn phường Thượng Lý; phường Hùng Vương. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tại nhà hàng Thảo Nguyên; nhà hàng Quán Xanh; nhà hàng Vịt rang Bình Nino; nhà hàng Nam Việt; nhà hàng Lẩu Bò Lạc Long; nhà hàng Thịt chó Tiên Lãng; tuyến đường Hùng Duệ Vương. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán cafe Milano và cafe Tễu; Nhà hàng Đồng Quê Quán.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe W – Coffe; nhà hàng Bánh đa cua Bà Cụ; quán cafe Sugar Butter; nhà hàng Pizza Love; khách sạn Hoàng Hải; quán café Venus; quán café Thông Chill; nhà hàng Hoa xứ Lạng; nhà hàng Hưng Ba Ba; nhà hàng Dương Quán. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Vịnh Bắc Bộ; TDP số 3 phường Đổng Quốc Bình; Ngõ 159 Lạch Tray; TDP 22 Đông Khê.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Kafa; nhà hàng Xì trum quán; Quán Nature Kafe; Quán Karaoke Tre Vàng; Quán Bánh Đa Ngan; Quán Vịt Suri; Trường Mầm Non Thiên Thần; Mầm non Dư Hàng Kênh; Bếp Phượng Hồng, Gà tươi, bia Anh Tuấn - đường Quán Nam; Cơm Tấm, Hoài Ốc, Ngọc Linh Quán. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Bún Cá Cay Chú Khờ; quán URI Dessert; nhà hàng Trường An; các quán cafe - đường Hồ Sen; Nhà hàng Dương Dê Quán.

  Tại Quận Hải An, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tại ngõ 299 Ngô Gia Tự. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 18 - Thành Tô; các nhà hàng, khách sạn, quán caphe trên tuyến đường Văn Cao; các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Trung Lực.

  Tại huyện An Dương, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhà hàng Hưng Thịnh "chuyên đồ quê" và các nhà hàng, quán ăn nhỏ dọc đường Tôn Đức Thắng. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Trâu Tươi, nhà hàng 486.

  Tổng số mô hình hiện nay: 252 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán cafe Kafa.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Xì trum quán.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán URI Dessert.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Bún Cá Cay Chú Khờ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Nature Kafe.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Trường An.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán cafe - đường Hồ Sen.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại khách sạn Hoàng Hải.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Pizza Love.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại quán cafe Sugar Butter.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại nhà hàng Bánh đa cua Bà Cụ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe W - Coffe.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Ngõ 159 Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 3 phường Đổng Quốc Bình.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 làm việc với UBND Phường Hùng Vương lên kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền ngày 16/2/2023.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Thảo Nguyên.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí Nghiệp Môi Trường Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Quán Xanh.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại quán cafe Milano và cafe Tễu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Vịt rang Bình Nino.
Ban truyền thông môi trườ ng phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Nam Việt.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Venus.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Hưng Ba Ba.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Hoa xứ lạng và nhà hàng Dương quán.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Quán cafe Thông chill.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Vịnh Bắc Bộ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 22 phường Đông Khê.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2, UBND phường Thượng Lý tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biển kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và PLRTN cho cán bộ, công chức, Bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện nhân dân trên địa bàn phường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Hùng Duệ Vương.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Lẩu Kim Chi - 7 cấp độ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Quán cafe & PC.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Buzz Pub.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Phở Sướng Chuyên Bò.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại nhà hàng Lẩu - Pizza & Chicken.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Cá ngon.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Chicken Korea – Văn Cao.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 18 phường Thành Tô.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2, UBND phường Hùng Vương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biển kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và PLRTN cho cán bộ, công chức, Bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện nhân dân trên địa bàn phường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Nhà hàng Lẩu Bò Lạc Long - Đường Bạch Đằng- Hồng Bàng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Nhà hàng Thịt chó Tiên Lãng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Đồng Quê - Đường Bạch Đằng- Hồng Bàng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Trâu Tươi, nhà hàng 486 - đường Tôn Đức Thắng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Hưng Thịnh " chuyên đồ quê" và các nhà hàng, quán ăn nhỏ dọc đường Tôn Đức Thắng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN Tại Quán Bánh Đa Ngan - Đường Chợ Hàng - Lê Chân.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị XNMT Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN Tại Quán Karaoke Tre Vàng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị XNMT Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Chuyên vịt và nhà hàng Vịt Ông Thế - Trung Lực- Đằng Lâm.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Lẩu Bò Minh Châu - nhà hàng Lẩu Đuôi Bò - Trung Lực- Đằng Lâm.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Lẩu Bò Minh Châu - nhà hàng Lẩu Đuôi Bò - Trung Lực- Đằng Lâm.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Đặng Ma La.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 320 Lê Lai.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 làm việc với Ban Giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Du lên kế hoạch tổ chức thực hiện hội nghi tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các thầy cô và các em học sinh nhà trường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN Tại Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ - Mầm non Dư Hàng Kênh - Đường chợ hàng - Lê Chân.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN Tại Quán Vịt Suri- Chợ Hàng - Lê Chân.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại nhà hàng Dương Dê quán.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn nhà hàng: Cơm Tấm, Hoài Ốc, Ngọc Linh Quán P. Kênh Dương - Lê Chân.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn nhà hàng: Bếp Phượng Hồng, Gà tươi, bia Anh Tuấn - đường Quán Nam.
Các tin liên quan khác