Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 11 (Từ ngày 14/11/2022 - 20/11/2022)

Lượt xem: 149 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 20 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1400 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng Ban truyền thông môi trường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Kỳ Đồng; tuyến đường Cù Chính Lan; các hộ dân tuyến đường Đào Đô và Đào Đài; các hộ dân tuyến đường Đình Hạ. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Minh Khai.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị truyền thông, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cán bộ công chức phường, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban các mặt trận các TDP trên địa bàn Phường Đông Khê; phường Máy Chai; phường Cầu Tre. Tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân ngõ 239, ngõ 389 Lê Lợi; các hộ dân ngõ 320 Lê Lai; các hộ dân tại TDP số 6 - phường Lạch Tray; các hộ dân tại TDP số 9 (mới) - phường Đông Khê.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các các hộ dân trong ngõ 106, ngõ 128, ngõ 48 Tôn Đức Thắng; các hộ dân trong ngõ Đặng Kim Nở; ngõ Tam Thuật; các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Trần Nguyên Hãn. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán cafe Milano 265 Trần Nguyên Hãn.

  Trong tuần qua, Ban Lãnh đạo công ty, Ban truyền thông môi trường và Bộ Tài Nguyên Môi trường làm việc tại các mô hình PLRTN của nhân dân phường Lê Lợi. Bộ Tài nguyên Môi trường đã đánh giá rất cao hoạt động phân loại rác tại nguồn tại các mô hình và công tác tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN nguồn của Ban truyền thông môi trường của Công ty.

  Ban truyền thông môi trường phối hợp kênh phát thanh Giao thông Đài truyền hình Hải Phòng và xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 thực hiện chương trình "Hải Phòng cafe sáng" về công tác tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trên địa bàn.

  Tổng số mô hình hiện nay: 235 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Kỳ Đồng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Cù Chính Lan.

Ban truyền thông môi trường xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trong ngõ 106, 128 Tôn Đức Thắng - P. An Dương.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trong ngõ 48 Tôn Đức Thắng - P. An Dương.

Ban Lãnh đạo công ty, Ban truyền thông môi trường, xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 và Bộ Tài Nguyên Môi trường trong buổi thăm và làm việc tại các mô hình PLRTN của nhân dân phường Lê Lợi. 

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trong ngõ Đặng Kim Nở - P. An Biên.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trong ngõ Tam Thuật - P. An Biên.

Ban truyền thông phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị  Hồng Bàng 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tuyến đường Đào Đô & Đào Đài - P. Thượng Lý.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tuyến đường Đình Hạ (ngõ 50 Hùng Duệ Vương) - P.Thượng Lý.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường Ngô Quyền 1, UBND phường Đông Khê tổ chức hội nghị truyền thông, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cán bộ công chức phường, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 23 TDP trên địa bàn phường.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân ngõ 239 Lê Lợi - phường Lê Lợi.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân ngõ 389 Lê Lợi - phường Lê Lợi.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1, kênh phát thanh Giao thông Đài truyền hình Hải Phòng thực hiện chương trình "Hải Phòng cafe sáng" về công tác tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trên địa bàn.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Minh Khai.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân ngõ 320 Lê Lai - phường Máy Chai.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Máy Chai tổ chức hội nghị truyền thông chung tay phân loại rác thải cho cán bộ công chức, tổ trưởng, bí thư các TDP trên địa bàn phường.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại quán cafe Milano 265 Trần Nguyên Hãn. Mô hình thực hiện tốt, rác được phân loại triệt để.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, MTTQ , hội phụ nữ, các bác bí thư, tổ trưởng tdp tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tại TDP số 6 - phường Lạch Tray.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Cầu Tre tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cán bộ công chức, trưởng các ban ngành, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban Công tác mặt trận các TDP trên địa bàn phường.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Đông Khê tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể các bác trưởng ban mặt trận tổ quốc, bí thư, tổ trưởng, hội phụ nữ, các hộ dân tổ dân phố số 9 (mới) - phường Đông Khê.

Các tin liên quan khác