Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 3 tháng 10 (Từ ngày 17/10/2022 - 25/10/2022)

Lượt xem: 93 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 25/10/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 18 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 700 lượt người, cụ thể:

     Ban truyền thông môi trường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trên địa bàn quận Hồng Bàng: các hộ dân phố Tiên Dung; ngõ 2 và 5b Phạm Phú Thứ; tuyến đường Hùng Duệ Vương. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN trường Tiểu học Ngô Gia Tự; trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng; trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

    Tại Quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Điện Biên Phủ. Tổ chức hội nghị tuyên truyền "Chúng em chung tay phân loại rác thải bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp" cho toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Đằng Giang.

    Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ngô Quyền tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cán bộ công chức, trưởng các ban ngành, đoàn thể quận, lãnh đạo, trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư, Tổ trưởng các TDP tại 12 phường trên địa bàn quận. Và ký giao ước thi đua triển khai thực hiện PLRTN giữa 12 phường và Công ty.

    Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân kinh doanh, mặt đường và trong ngõ 54 tuyến đường Đình Đông; các hộ dân thuộc ngõ tuyến đường Dư Hàng; các hộ dân, quán cafe, nhà hàng khu đô thị ICC; tuyến đường Vũ Chí Thắng; tuyến đường Nguyễn Tường Loan. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN trường Tiểu học Tân Trào; Trường Mầm non Thỏ Ngọc.

    Tại Quận Hải An, Ban truyền thông môi trường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN đến từng hộ dân tại các tuyến đường: tuyến đường Nguyễn Khoa Dục; các ngõ tuyến đường Cát Bi.

    Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Kiến Thụy tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cán bộ công chức, trưởng các ban ngành, đoàn thể, trưởng ban công tác mặt trận các xã trên địa bàn huyện.

    Tổng số mô hình hiện nay: 219 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho nhân nhân ngõ 2 và 5b Phạm Phú Thứ. 

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng & Nguyễn Tri Phương.

Hình ảnh Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ngô Quyền tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN.

Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân thuộc ngõ tuyến đường Dư Hàng (Ngõ số 2 và ngõ số 25 ) - q.Lê Chân.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN trường TH Tân Trào & Trường Mầm non Thỏ Ngọc- Đường Đình Đông.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, quán cafe, nhà hàng khu đô thị ICC - quận Lê Chân.

 Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Kiến Thụy tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN.

Ban truyền thông phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, giám sát mô hình PLRTN trường TH Ngô Gia Tự - Đường Hùng Duệ Vương - P. Thượng Lý.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thịHồng Bàng 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Hùng Duệ Vương - quận Hồng Bàng. 

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân phố Tiên Dung - quận Hồng Bàng.

Ban truyền thông môi trường  phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Nguyễn Tường Loan - quận Lê Chân.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thịLê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Vũ Chí Thắng - quận Lê Chân. 

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân kinh doanh, mặt đường và trong ngõ 54 tuyến đường Đình Đông.

 

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thịHải An 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân trong ngõ tuyến đường Cát Bi.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thịHải An 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Tuyến đường Nguyễn Khoa Dục - p. Cát Bi   

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thịNgô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tuyến đg Điện Biên Phủ. 

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thịNgô Quyền 1, trường Tiểu học Đằng Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền "Chúng em chung tay phân loại rác thải bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp" cho toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường.  

Ban truyền thông môi trường bàn giao hai thùng rác cho làng trẻ em SOS – P. Đằng Lâm – Hải An.

Các tin liên quan khác