Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 2 tháng 11 (Từ ngày 7/11/2022 - 13/11/2022)

Lượt xem: 128 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 7/11/2022 đến ngày 13/11/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 17 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 900 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng Ban truyền thông môi trường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Hùng Duệ Vương và Tiên Dung.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị Phát động chương trình toàn dân chung tay PLRTN trên địa bàn phường Lê Lợi; phối hợp với Đài truyền hình Hải Phòng, UBND Phường Lê Lợi thực hiện phóng sự về công tác tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 6 và TDP số 2 Phường Lê Lợi; tổ chức hội nghị truyền thông chung tay phân loại rác thải - Bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững tại UBND phường Vạn Mỹ và phường Gia Viên; tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân TDP số 2 - Phường Gia Viên. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 11, 17 Hai Bà Trưng; các hộ dân tổ dân phố số 5 -  phường Vạn Mỹ.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Chợ Hàng Mới; tuyến đường Miếu 2 Xã; tuyến đường Chợ Hàng Cũ; các hộ dân, hộ kinh doanh trong ngõ 20, ngõ 36 Tôn Đức Thắng - P. Trần Nguyên Hãn. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại TDP số 18 Phường Hàng Kênh.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp với Sở Tài Nguyên Môi Trường, UBND quận Dương Kinh tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho cán bộ công chức quận, lãnh đạo các phường, bí thư, tổ trưởng các TDP trên địa bàn quận. (có sự tham gia của Đài TH Hải Phòng); tổ chức hội nghị tuyên truyền PLRTN, phổ biến Luật BVMT cho cán bộ công chức quận, lãnh đạo các phường, bí thư, tổ trưởng các TDP trên địa bàn quận Đồ Sơn.

  Tổng số mô hình hiện nay: 229 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:

Ban truyền thông môi trường phối hợp phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Chợ Hàng Mới.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Miếu 2 Xã.

Ban truyền thông môi trường xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Hùng Duệ Vương và Tiên Dung.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 11, 17 Hai Bà Trưng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh trong ngõ 20 Tôn Đức Thắng - P. Trần Nguyên Hãn.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh trong ngõ 36 Tôn Đức Thắng - P. Trần Nguyên Hãn.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không tập kết rác tại các điểm đầu các ngách và thực hiện PLRTN.

Ban truyền thông phối hợp Sở TNMT, UBND quận Dương Kinh tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho cán bộ công chức quận, lãnh đạo các phường, bí thư, tổ trưởng các TDP trên địa bàn quận. (có sự tham gia của Đài TH Hải Phòng),

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Lê Lợi tổ chức hội nghị Phát động chương trình toàn dân trên địa bàn phường chung tay PLRTN.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Đài truyền hình Hải Phòng, UBND Phường Lê Lợi, xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 thực hiện phóng sự về công tác tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 6 và TDP số 2 Phường Lê Lợi - Ngô Quyền.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, các bác bí thư, tổ trưởng tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 11, 17 Hai Bà Trưng - P . An Biên.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tổ dân phố số 5 -  phường Vạn Mỹ - quận Ngô Quyền.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Vạn Mỹ tổ chức hội nghị truyền thông chung tay phân loại rác thải.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Gia Viên tổ chức hội nghị truyền thông chung tay phân loại rác thải cho cán bộ công chức, tổ trưởng, bí thư các TDP trên địa bàn phường.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Gia Viên, tổ trưởng, bí thư TDP tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân PLRTN TDP số 2 (ngõ 89 Lê Lợi) và lên kế hoạch triển khai tuyên truyền các TDP khác trên địa bàn phường trong tuần tới.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Chợ Hàng Cũ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Miếu Hai Xã.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại tuyến đường Chợ Hàng Cũ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, Ủy ban MTTQ phường Hàng Kênh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân, hộ kinh doanh tại TDP số 18 Phường Hàng Kênh.

Các tin liên quan khác