Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 2 tháng 1 (Từ ngày 09/01/2023 - 15/01/2023)

Lượt xem: 199 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 09/01/2022 đến ngày 15/01/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 30 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 2700 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, nhà hàng, cafe, khách sạn trên tuyến đường Điện Biên Phủ; tuyến đường Hoàng Văn Thụ; tuyến đường Trần Quang Khải; tuyến đường Đinh Tiên Hoàng; tuyến đường Thế Lữ; tuyến đường Tam Bạc; tuyến đường Trần Hưng Đạo; tuyến đường Quang Trung; tuyến đường Trần Phú; các gian hàng Phố ẩm thực Xuân Quý Mão - đường Thế Lữ. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP Trần Quang Khải.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền "Bảo vệ môi trường - Phân loại rác tại nguồn" cho các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường tiểu học Kim Đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến đường Trần Phú; tuyến đường Điện Biên Phủ; tuyến đường Cầu Đất. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình TDP số 6 - Phường Cầu Đất.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền "Chúng em chung tay phân loại rác thải" cho các thầy cô giáo và học sinh  tại trường TH Nguyễn Đức Cảnh; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật về PLRTN cho cán bộ công chức, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các TDP và nhân rộng mô hình PLRTN trên địa bàn phường Dư Hàng. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh; tuyến đường Cát Cụt; tuyến đường Mê Linh; TDP số 7 phường Lam Sơn. Tăng cường tuyên truyền kiềm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1 Phường Dư Hàng; ngõ 83 Chùa Hàng.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp Đài truyền hình VTC thực hiện phóng sự: Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng tích cực trang trí hoa Xuân và đảm bảo Vệ Sinh Môi Trường phục vụ nhân dân Thành Phố đón Tết; phối hợp Đài truyền hình THP thực hiện bay Fly cam ghi hình toàn bộ hoa Tết dải trung tâm Thành Phố và phóng sự Công ty tích cực thực hiện hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác và đẩy mạnh tuyên truyền PLRTN.

  Tổng số mô hình hiện nay: 250 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền "Chúng em chung tay phân loại rác thải" cho các thầy cô giáo và học sinh tại trường TH Nguyễn Đức Cảnh.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, nhà hàng, cafe, khách sạn trên tuyến đường Điện Biên Phủ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6 - Phường Cầu Đất.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền "Bảo vệ môi trường - Phân loại rác tại nguồn" cho các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường tiểu học Kim Đồng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 7 – Phường Lam Sơn.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Trần Phú.

Ban truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các gian hàng Phố ẩm thực Xuân Quý Mão, đường Thế Lữ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Đài truyền hình THP thực hiện bay Fly cam ghi hình toàn bộ hoa Tết dải trung tâm Thành Phố.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Đài THP thực hiện phóng sự Công ty tích cực thực hiện hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác và đẩy mạnh tuyên truyền PLRTN.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền kiềm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1 phường Dư Hàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Điện Biên Phủ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí Nghiệp Môi Trường Đô Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP Trần Quang Khải.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Đài truyền hình VTC thực hiện phóng sự: Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng tích cực trang trí hoa Xuân và đảm bảo Vệ Sinh Môi Trường phục vụ nhân dân Thành Phố đón Tết.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân, nhà hàng, quán cafe, hộ kinh doanh tuyến đường Trần Quang Khải.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Cát Cụt.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí Nghiệp Môi Trường Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1 Phường Dư Hàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Mê Linh.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các hộ kinh doanh, nhà hàng tuyến đường Cầu Đất.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân TDP số 1 Phường Dư Hàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Thế Lữ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 83 Chùa Hàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Tam Bạc.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân hộ kinh doanh trên tuyến đường Cát Cụt.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật về PLRTN cho cán bộ công chức, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các TDP trên địa bàn phường Dư Hàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán cafe, hộ kinh doanh tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán cafe, hộ kinh doanh tuyến đường Quang Trung.

Các tin liên quan khác