Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 9 (Từ ngày 29/8/2022 - 4/9/2022)

Lượt xem: 161 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 4/9/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 7 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (RTPLTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 500 lượt người, cụ thể:

    Tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn đến từng hộ dân tại TDP số 2 và các dãy 21, 22, 25 Khu Paris, KĐT Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng.

     Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kiểm tra các mô hình tại TDP số 2 Khu Paris, KĐT Vinhomes Imperia giúp khối lượng rác thải hữu cơ phân loại thu được từ các hộ dân ổn định, bền vững

     Tổng sô mô hình PLRTN hiện nay: 158 mô hình

Một số hình ảnh các hoạt động của Tổ Công tác tuyên truyền trong tuần

Hình ảnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 2 Khu Paris, KĐT Vinhomes Imperia

Hình ảnh giám sát hoạt động PLRTN các cư dân tại TDP số 2 Khu Paris, KĐT Vinhomes Imperia.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN đến từng hộ cư dân tại các dãy 21, 22, 25 Khu Paris, KĐT Vinhomes Imperia.

Hình ảnh Tổ Công tác tuyên truyền phối hợp với ban công tác mặt trận và Tổ trưởng TDP tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho toàn thể cư dân TDP số 2 khu Paris, KĐT Vinhomes imperia.

Các tin liên quan khác