Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 9 (Từ ngày 04/09/2023 – 11/09/2023)

Lượt xem: 64 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 04/09/2023 đến ngày 11/09/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 64 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 2000 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café, giải khát trên các tuyến đường Phan Bội Châu, tuyến đường Quang Trung, nhà hàng Twinne Coffee Lounge, nhà hàng Cơm Thố, quán café Highlands Coffee. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền và kiểm tra các mô hình PLRTN trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, tiểu học Đinh Tiên Hoàng, tiểu học Nguyễn Huệ, trường mầm non Quang Trung, mầm non Hoàng Văn Thụ và tại nhà hàng Lộc Thành, quán café Trà Cam Mộc đường Phan Bội Châu. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP Lý Thường Kiệt, TDP Phan Bội Châu, TDP Quang Trung 3, các hộ dân trong ngõ 100 đường Hoàng Văn Thụ, các hộ dân trong ngõ 21, 29 đường Đinh Tiên Hoàng.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Lê Lợi, tuyến đường Ngô Văn Tố, tại các trường tiểu học Chu Văn An, tiểu học Nguyễn Trãi, tiểu học Đằng Giang, trường mầm non Sao Sáng 7, mầm non Sao Sáng 8, tại các nhà hàng Tài gà, khách sạn Tray Hotel đường Lạch Tray, nhà hàng Hải Lâm Viên, nhà hàng Hải Vương. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền PLRTN và kiểm tra mô hình tại các mô hình Công ty vận tải biển Vosco, sân vận động Lạch Tray, nhà hàng Thuyền Hải sản, tại các trường tiểu học Nguyễn Du, tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, tiểu học Nguyễn Khuyến, trường mầm non Sao Sáng. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 5 phường Cầu Đất, TDP số 110, số 11 Vạn Mỹ, TDP số 1, số 2 phường Đông Khê, các hộ dân ngõ 15, ngõ 19, ngõ 25 Đông Khê. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 4 phường Cầu Tre ( các hộ dân ngõ 61/309 Đà Nẵng, ngõ 83/309 Đà Nẵng), TDP số 8 phường Cầu Đất, TDP số 2, số 3, số 5 phường Lạch Tray, TDP số 2 phường Lê Lợi.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại trường tiểu học Tân Trào, mầm non Kim Đồng 4, trường mầm non Happy School khu đô thị ICC, trường mầm non Hoa Lan, trường mầm non Hoạ Mi, trường mầm non Hữu Nghị đường Quán Nam. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại truòng Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, truòng Cao đẳng Thuỷ sản, Đài Truyền hình Hải Phòng, trường tiểu học Minh Khai, tiểu học Nguyễn Văn Tố, tiểu học Lê Văn Tám, trường mầm non Thỏ Ngọc, mầm non Gấu Trúc đường Đình Đông. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại các TDP số 2 phường Hồ Nam, TDP số 17 phường Niệm Nghĩa.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1, Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3, Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương tại KLH Tràng Cát.

  Tổng số mô hình hiện nay: 318 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán giải khát trên tuyến đường Quang Trung.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1 phường Đông Khê.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 7 - P. Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán café trên tuyến đường Lê Lợi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Công ty Vận tải biển Vosco.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Tài Gà.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng trên tuyến đường Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN nhà hàng Twinne Coffee Lounge đường Phan Bội Châu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn, quán cafe đường Phan Bội Châu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 17 phường Niệm Nghĩa.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 2 phường Hồ Nam.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra PLRTN tại Trường ĐH Quản lý và Công nghệ HP.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại trường tiểu học Tân Trào, mầm non Happy School, mầm non Gấu Trúc, mầm non Thỏ Ngọc.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Trường mầm non Hữu nghị Quốc Tế.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường tiểu học Minh Khai.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại trường tiểu học Nguyễn Văn Tố.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại trường mầm non Hoa Lan.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 11- P. Vạn Mỹ.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Trường tiểu học Nguyễn Khuyến.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Trường mầm non Sao Sáng 1.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 5 - Phường Cầu Đất.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyèn 1 tăng cường công tác tuyên truyền PLRTN tại ngõ 26 An Đà phường Lạch Tray.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Ngô Tất Tố.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Hải Vương.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Hải Lâm Viên.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân ngõ 15, 19, 25 P- Đông Khê.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trường tiểu học Chu Văn An.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trường tiểu học Nguyễn Trãi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trường tiểu học Nguyễn Tri Phương.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra PLRTN các hộ dân tại ngõ 21,29 Đinh Tiên Hoàng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra PLRTN các hộ dân tại TDP Lý Thường Kiệt.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra PLRTN các hộ dân tại TDP Phan Bội Châu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1 -P. Đông Khê.
Ban truyền thông môi trường phối hợp phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 và Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tại KLH Tràng Cát.
Ban truyền thông môi trường phối hợp phòng TCNS tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PLRTN cho người lao động Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương tại KLH Tràng Cát.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 4 Trại Cau.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn  và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 16 Trại Cau.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn  và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6 An Dương.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại khu dân cư ngõ 266 đường Trần Nguyên Hãn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại Đền cụ Nguyễn Đức Cảnh.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị An Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các chùa, đền trên địa bàn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các chùa, đình, đền trên địa bàn.
Các tin liên quan khác