Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 8 (Từ ngày 31/07/2023 – 06/08/2023)

Lượt xem: 94 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 56 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 2100 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại các nhà hàng, quán café trên tuyến đường Minh Khai. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại UBND thành phố, Bộ Tư Lệnh Hải quân, trung tâm hội nghị Thành Phố, văn phòng đại biểu quốc hội.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường làm việc với UBND phường Đông Khê lên kế hoạch triển khai mô hình PLRTN các TDP trên địa bàn phường. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại lô 26 Lê Hồng Phong, TDP số 5 (ngõ 31, 54 và các hộ mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm), TDP số 6 (ngõ 155, 159, 201) - Phường Lạch Tray; TDP số 1, số 5 - phường Lê Lợi, các nhà hàng, quán café trên tuyến đường  Lê Lợi. Tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình tại chùa Đỏ, chùa Lạc Viên, đền Tiên Nga. TDP số 14 (ngõ 175 Phương Lưu) - phường Vạn Mỹ, TDP số 1 - Phường Máy Tơ, các quán ăn, quán café trên tuyến đường Cầu Đất. TDP số 5, TDP số 6- Phường Cầu Tre (ngõ 315 Đà Nẵng), TDP số 1 - Phường Máy Chai (ngõ 14 Ngô Quyền). Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại sân vận động Lạch Tray, cung văn hóa Thanh niên,  nhà hàng bia Hải Phòng, khách sạn Tray.

  Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND các phường Máy Chai, Vạn Mỹ, Máy Tơ  tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai mô hình PLRTN tại TDP số 3, số 7 - phường Vạn Mỹ, TDP số 1 - phường Máy Tơ, tổ chức hội nghị tuyên truyền tại TDP số 10 - phường Máy Chai.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Vẻn, chùa Hàng Kênh, Đình Kênh. Các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Dư Hàng, Tôn Đức Thắng, khu đô thị ICC – ngã tư Quán Mau.

  Tại huyện An Dương, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường 208- huyện An Dương.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, Ngô Quyền 2 tham gia đoàn công tác của quận Ngô Quyền làm việc với UBND các phường Lê Lợi, Máy Chai, Lạch Tray về công tác PLRTN trên địa bàn phường.

  Tổng số mô hình hiện nay: 304 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng quán ăn trên tuyến đường Minh Khai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng quán ăn trên trên tuyến đường Văn Cao.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND Phường Đông Khê, các bác bí thư, tổ trưởng TDP, hội phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại lô 26 Lê Hồng Phong.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, các bác Tổ trưởng, bí thư, thanh niên đoàn đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN TDP số 5 Lạch Tray ( ngõ 31 và 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Đỏ (đường Lê Lai).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Lạc Viên (đường Lê Lai).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền Tiên Nga (đường Lê Lợi).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Vẻn (đường Tô Hiệu).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Hàng Kênh (đường Miếu Hai Xã).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại Đình Kênh (đường Nguyễn Công Trứ).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tham gia đoàn công tác của quận Ngô Quyền làm việc với UBND phường Lê Lợi về công tác PLRTN.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, đại diện TDP tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 14 Vạn Mỹ ( 33/175 Phương Lưu).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, các bác Tổ trưởng, bí thư, thanh niên đoàn đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN TDP số 5 Lạch Tray ( ngõ 63 và ngách 20 Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tham gia đoàn công tác của quận Ngô Quyền kiểm tra, làm việc về công tác PLRTN với UBND phường Máy Chai.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, đại diện TDP tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 14 Vạn Mỹ ( 27/175 Phương Lưu).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Vạn Mỹ tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai mô hình PLRTN tại TDP số 3, số 7.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe 282 Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán Bún Mạnh - Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán ăn sáng trên tuyến đường Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán trà Break Tea- Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Góc Phố - đường Dư hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại quán Bò nướng Huy 33 - đường Dư hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN các quán ăn, hộ kinh doanh trên tuyến đường Dư Hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 kiểm tra mô hình, tăng cường công tác tuyên truyền PLRTN tại trường mầm non Kitty - đường Dư Hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 kiểm tra mô hình, tăng cường công tác tuyên truyền PLRTN tại trường mầm non MinaKids - đường Dư Hàng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại các quán ăn, quán caphe tuyến đường Tôn Đức Thắng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Máy Tơ tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai mô hình PLRTN tại TDP số 1 phường Máy Tơ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, đại diện TDP tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1 phường Máy Tơ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, các bác Bí Thư, mặt trận TDP đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại Lô 26 Lê Hồng Phong.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1, UBND phường Đông Khê họp bàn kế hoạch triển khai mô hình PLRTN tại các tổ dân phố trên địa bàn phường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Milano - Khu đô thị ICC - ngã tư Quán Mau.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Buta - Khu đô thị ICC - ngã tư Quán Mau.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Green wood- Khu đô thị ICC - ngã tư Quán Mau.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Like - Khu đô thị ICC - ngã tư Quán Mau.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại quán cafe Willy Khu đô thị ICC - ngã tư Quán Mau.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại UBND Thành Phố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại Trung tâm hội nghị Thành Phố.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại Bộ Tư lệnh Hải quân.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN tại Văn phòng Đại biểu quốc hội.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các mô hình:Sân vận động Lạch Tray, Cung VH thanh niên , Bia Hải Phòng, Khách sạn Tray.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tham gia đoàn công tác của quận Ngô Quyền làm việc với UBND phường Lạch Tray về công tác PLRTN.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền và hướng dẫn kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6 Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền1, đại diện TDP tuyên truyền và hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tại TDP số 1 Lê Lợi.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 201 Lạch Tray.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp DVMT An Dương tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Thảo Nguyên - đường 208 - An Dương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp DVMT An Dương tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Hưng Thịnh - đường 208 - An Dương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp DVMT An Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại hà hàng Linh Sơn - đường 208 - An Dương.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền kiểm tra các mô hình quán ăn, quán caphe trên tuyến đường Cầu Đất.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 6 phường Cầu Tre.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Ngõ 315 - Đà Nẵng.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 14 - Đường Ngô Quyền.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp UBND Phường Trại Cau, XNMT Lê Chân 2 tổ chức hội nghị ra mắt mô hình PLRTN tại TDP - Phường Trại Cau.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô quyền 1 tăng cường công tác tuyên truyền tại TDP số 6 Lạch Tray.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tại ngõ 155 Lạch Tray.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, chủ tịch mặt trận phường, các bác tổ trương, bí thư, hội phụ nữ thực hiện tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tại TDP số 4 p. Trại Cau.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, UBND phường Máy Chai tổ chức hội nghị tuyên truyền PLRTN tại TDP số 10 phường Máy Chai.
Các tin liên quan khác