Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 6 (Từ ngày 05/06/2023 – 11/06/2023)

Lượt xem: 176 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 31 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1300 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài Nguyên Môi Trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn mô hình PLRTN trên địa bàn phường Minh Khai. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại khu dân cư 97 Bạch Đằng. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP Lý Thường Kiệt; TDP Phan Bội Châu; TDP Quang Trung 3 (Ngõ 61 Lý Thường Kiệt; ngõ 88 Trần Quang Khải).

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường phối hợp UBND phường Cầu Đất lên kế hoạch hội nghị tuyên truyền và ra mắt mô hình tại 08 TDP trên địa bàn phường. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 2 P. Lê Lợi (ngõ 256; ngõ 280; ngõ 312, ngõ 324). Tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình tại TDP 4 và số 5 Phường Lê Lợi.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các nhà hàng; quán café trên tuyến đường Hồ Sen; các nhà hàng, quán café trên tuyến đường Lán Bè; các nhà hàng, quán cafe trên tuyến đường Nguyễn Tất Tố. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 2 Dư Hàng; nhà hàng trên đường Hồ Sen: Bún cá Chú Khờ; Quán ăn Thu Hà.

 Tại quận Hải An, Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại khu dân 281 Cát Bi.

 Tại Huyện An Dương, Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp dịch vụ môi trường An Dương đẩy mạnh tuyên truyền các nhà hàng, hộ kinh doanh trên tuyến đường Máng – An Đồng: café Bắc Việt; Nhà hàng Xóm Nhậu; Nhà hàng Jollibe; quán café O’s Tea.

  Tổng số mô hình hiện nay: 283 mô hình.

  Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp dịch vụ môi trường An Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại quán cafe Bắc Việt – đường Máng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp dịch vụ môi trường An Dương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại nhà hàng Xóm nhậu anh em - Bún cá Cay (đường Máng).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp dịch vụ môi trường An Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán cafe O's tea (đường Máng).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp dịch vụ môi trường An Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Jolibe (đường Máng).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại khu dân cư 97 Bạch
Đằng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP Phan Bội Châu.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP Lý Thường Kiệt.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 làm việc với UBND phường Cầu Đất lên kế hoạch triển khai hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và triển khai mô hình PLRTN tại 08 TDP trên địa bàn phường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1, Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Phòng, UBND phường Minh Khai tổ chức hội nghị tuyên truyền PLRTN cho cán bộ công chức, Tổ trưởng, Bí thư, trưởng ban công tác mặt trận các TDP trên địa bàn phường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP Dư Hàng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán Bún đậu Chị Dậu (đường Hồ Sen).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí Nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại quán Giang Coffee (đường Hồ Sen).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại quán Ăn Thu Hà (đường Hồ Sen).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại quán Bún cá Chú Khờ (đường Hồ Sen).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tại TDP số 2 phường Lê Lợi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại quán Nem Nướng Nha Trang Cô Bắp - Lán Bè.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại quán ăn Nhật   "Giáp Sushi " - Lán Bè.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán cafe, giải khát - Lán Bè.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại quán Kem Dừa Côn Đảo - Lán Bè.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 5 phường Lê Lợi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 4 phường Lê Lợi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 4-5 phường Lê Lợi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại phố Vũ Hải.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí Nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân khu dân cư ngõ 281 Cát Bi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3  tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại Quán cafe Milano (đường Nguyễn Tất Tố).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3  tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại Nhà hàng Gà Ngon đủ món (đường Nguyễn Tất Tố).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3  tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại Quán Bún Bò Huế (đường Nguyễn Tất Tố).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại Quán cafe e-coffee(đường Nguyễn Tất Tố).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN và kiểm tra mô hình tại Nhà hàng Vòm Quán (đường Nguyễn Tất Tố).
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1, Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Phòng, UBND phường Minh Khai tổ chức hội nghị tuyên truyền PLRTN cho cán bộ công chức, Tổ trưởng, Bí thư, trưởng ban công tác mặt trận các TDP trên địa bàn phường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân tại TDP số 2 phường Lê Lợi.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền hướng dẫn PLRTN và kiểm tra tại ngõ 61 Lý Thường Kiệt.
Các tin liên quan khác