Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 5/2024 (Từ ngày 06/05/2024 – 12/05/2024)

Lượt xem: 14 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 12/05/2024, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 79 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1300 lượt người, cụ thể:

   Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tham dự đoàn kiểm tra kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Quán Toan; phường Sở Dầu, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Đàm Quán; nhà hàng Hạnh Bia; nhà hàng gà Minh Hoạch; quán ăn Sài Gòn; quán Bún cá cay Cậu Đoành; quán Chubby Coffee; các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Điện Biên Phủ; tuyến đường Đinh Tiên Hoàng; tuyến đường Phan Chu Trinh; tuyến đường Hoàng Văn Thụ.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1, số 2, số 3, số 4 - P. Vạn Mỹ; TDP số 1, số 2 Lạch Tray; TDP số TDP số 9; số 26 - P. Đông Khê; ngõ 72 Lạch Tray; ngõ 38 An Đà; ngõ 70 Lạch Tray; ngõ 184 Vạn Mỹ; Đình Lạc Viên; Chùa Lạc Viên; Chùa Đỏ; Đền Tiên Nga; tuyến đường Lạch Tray.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 52 Nguyễn Công Trứ; ngõ 51 Hồ Sen; tuyến đường Lâm Tường; tuyến đường Hào Khê; tuyến đường Quán Nam; tuyến đường Tô Hiệu; Đền Nghè, Đình Hàng Kênh, Chùa Hàng Kênh, Đình Từ Vũ,

  Taị Quận Hải An, Ban Truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Gia Viên, siêu thị Coopmart, Nhà hàng Lạc Hồng; tuyến đường Đỗ Nhuận; tuyến đường Văn Cao; TDP số 9 phường Thành Tô.

  Tổng số mô hình hiện nay: 380 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các cửa hàng, hộ kinh doanh tuyến đường Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 1 - P. Lạch Tray.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phan Chu Trinh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 9 - P. Đông Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 9 - P. Đông Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại tdp số 9 phường Thành Tô.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đền Tiên Nga
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Đỏ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Chùa Lạc Viên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Đình Lạc Viên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tham dự đoàn kiểm tra
kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Sở Dầu.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại Đền Nghè
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại Đình Từ Vũ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại Chùa Hàng Kênh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình tại Đình Hàng Kênh
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Văn Cao
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Văn Cao
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Văn Cao
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Văn Cao
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Văn Cao
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đỗ Nhuận
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đỗ Nhuận
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đỗ Nhuận
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đỗ Nhuận
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đỗ Nhuận
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tô Hiệu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tô Hiệu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tô Hiệu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tô Hiệu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Tô Hiệu
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Quán Nam
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Quán Nam
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Quán Nam
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Hào Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Hào Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 3 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại Hào Khê
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trên tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT  Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trên tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trên tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trên tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các hộ dân trên tuyến đường Lâm Tường.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP ngõ 184 Vạn Mỹ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 1 -  phường Vạn Mỹ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, kiểm tra PLRTN tại TDP ngõ 70 Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, kiểm tra PLRTN tại ngõ 38 An Đà.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN các hộ dân ngõ 51 Hồ Sen
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN các hộ dân ngõ 52 Nguyễn Công Trứ
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đinh Tiên Hoàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đinh Tiên Hoàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đinh Tiên Hoàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền
kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Đinh Tiên Hoàng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Điện Biên Phủ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Điện Biên Phủ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Điện Biên Phủ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các nhà hàng, quán cafe tuyến đường Điện Biên Phủ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại Nhà hàng Lạc Hồng
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hải An 2 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại siêu thị Coopmart
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNM Hải An 2 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại nhà hàng Gia Viên
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại quán Chubby Coffee.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại quán Bún cá cay Cậu Đoành
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại quán ăn Sài Gòn. 
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng gà Minh Hoạch.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Hạnh Bia.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại nhà hàng Đàm Quán.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền
kiểm tra mô hình hướng dẫn PLRTN tại TDP số 2 - Vạn Mỹ, (Ngõ 583 Lê Thánh Tông và ngõ 613 Lê Thánh Tông).
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 72 Lạch Tray
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 26 -P. Đông Khê. 
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 1 tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các hộ mặt đường TDP số 2 Lạch Tray.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 3 -  phường Vạn Mỹ.
Ban Truyền thông môi trường phối hợp XNMT Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 4 -  phường Vạn Mỹ.
Các tin liên quan khác