Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 12 (Từ ngày 5/12/2022 - 11/12/2022)

Lượt xem: 196 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 5/12/2022 đến ngày 11/12/2022, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 20 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 2000 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng Ban truyền thông môi trường tổ chức chương trình truyền thông "Chúng em chung tay phân loại rác thải, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp” tại trường Tiểu học Ngô Gia Tự; trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Chùa Hưng Long; Đền Hạ. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại UBND Thành Phố; Nhà Khách Thành Phố và Văn Phòng Đại Biểu Quốc Hội; các hộ kinh doanh, hộ dân tuyến đường Hùng Duệ Vương.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức chương trình truyền thông "Chúng em chung tay phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp" tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN  tại tuyến đường Lê Lợi (ngã 3 Phạm Minh Đức - ngã 5 Cát Bi);  tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 9 (mới) - P. Đông Khê; Chùa Đỏ; Đền Bà chúa Năm Phương. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân TDP số 7 p. Lạch Tray; ngõ 26, ngõ 28 An Đà; ngõ 55, ngõ 105, ngõ 211, ngõ 159, ngõ 209  Lạch Tray; ngõ 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại lô 10 Lâm Tường; Chùa Vẻn. Ban truyền thông môi trường đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, PLRTN tại tuyến mương Hồ Sen.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên môi trường, UBND huyện Cát Hải tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PLRTN, BVMT cho cán bộ, công chức huyện, lãnh đạo, đại diện nhân dân 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

  Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PLRTN, BVMT cho cán bộ, công chức huyện, lãnh đạo, đại diện nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng (có 320 đại biểu tham dự).

  Tổng số mô hình hiện nay: 242 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:

Ban truyền thông môi trường phối hợp phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ dân TDP số 7 p. Lạch Tray.

Ban truyền thông môi trường kiểm tra mô hình PLRTN tại Nhà Khách Thành Phố và Văn Phòng Đại Biểu Quốc Hội và UBND thành phố.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại tuyến đường Lê Lợi (ngã 3 Phạm Minh Đức - ngã 5 Cát Bi).

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại lô 10 Lâm Tường - p. Hồ Nam.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 26,28 An Đà.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 55-105 Lạch Tray.

Ban truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Hưng Long, Đình Hạ- Hồng Bàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền PLRTN, bảo vệ môi trường cho thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Vẻn, p Hồ Nam.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Đỏ - P. Máy Chai - Ngô Quyền.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại đền bà chúa Năm Phương P. Máy Tơ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngõ 211, 159, 209 Lạch Tray.

Ban truyền thông môi trường phối hợp phối hợp Sở Tài nguyên môi trường, UBND huyện Cát Hải tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PLRTN, BVMT cho cán bộ, công chức huyện, lãnh đạo, đại diện nhân dân 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, 3 tổ chức tuyên truyền nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, PLRTN tại tuyến mương Hồ Sen.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên môi trường, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PLRTN, BVMT cho cán bộ, công chức huyện, lãnh đạo, đại diện nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 Tổ chức hội nghị "Chúng em chung tay phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp" tại trường TH Ngô Gia Tự - Hồng Bàng.

Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, hộ dân tuyến đường Hùng Duệ Vương.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền "Chúng em chung tay phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp" tại trường TH Lê Hồng Phong - quận Ngô Quyền.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP số 9 (mới) - P. Đông Khê.

Các tin liên quan khác