Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 1 tháng 1 (Từ ngày 3/1/2023 - 8/1/2023)

Lượt xem: 139 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 3/1/2023 đến ngày 8/1/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 27 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1500 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP Bạch Đằng – Phường Hạ Lý; tuyến đường Phan Bội Châu.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại đình Lạc Viên và đền Tiên Nga; các hộ kinh doanh, các gian hàng tham gia " Hội chợ Tết Công Đoàn Thành Phố Hải Phòng năm 2023"; các hộ dân, hộ kinh doanh tuyến đường Trần Phú. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các trường tiểu học: Đằng Giang, Chu Văn An, Lê Hồng Phong; các quán cafe, nhà hàng tại tuyến đường Lạch Tray; TDP 34 - Phường Máy Chai; ngõ 256 Lê Lợi - TDP 2; TDP Trần Khánh Dư; TDP Chu Văn An; tại ngõ 201, 199 Lạch Tray; các hộ kinh doanh, hộ dân tại tuyến đường Lê Lợi; Chùa Đỏ.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường làm việc với UBND phường Dư Hàng lên kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại trên địa bàn phường; làm việc với Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh lên kế hoạch cho buổi hội nghị tuyên truyền tại trường. Tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại các trường tiểu học, mầm non: Trường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo, Dư Hàng, mầm non Mùng 1/6; TDP 20 -  Phường Hàng Kênh; Đền Nghè; các nhà hàng, quán cafe, hộ kinh doanh tuyến đường Trần Nguyên Hãn; các nhà hàng, quán ăn tuyến đường Dư hàng; các hộ kinh doanh, hộ dân tại tuyến đường Vũ Chí Thắng; TDP 23 – Phường Hàng Kênh và Ngõ 51 Hồ Sen.

  Tại Quận Hải An, Ban truyền thông môi trường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Quang Minh, chùa Cát Linh, chùa Thang Phúc – Tràng Cát.  Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra PLRTN các mô hình: Trung tâm tiệc cưới Hải Đăng; các quán cafe, nhà hàng tại đường Văn Cao; các quán cafe, nhà hàng tại đường Ngô Gia Tự.

  Tổng số mô hình hiện nay: 248 mô hình.

Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các trường tiểu học: Đằng Giang, Chu Văn An, Lê Hồng Phong.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các quán cafe, nhà hàng tại tuyến đường Lạch Tray.

Ban truyền thông môi trường làm việc với Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh lên kế hoạch cho buổi hội nghị tuyên truyền ngày 9/1/2023 cho các em học sinh nhà trường.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn xí nghiệp: Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo, Dư Hàng, mầm non Mùng 1/6.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 34 Phường Máy Chai.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 20 Phường Hàng Kênh.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP Trần Khánh Dư -  Phường Máy Tơ.

Ban truyền thông phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, hộ dân tại tuyến đường Lê Lợi.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh, hộ dân tại tuyến đường Vũ Chí Thắng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán cafe, hộ kinh doanh tuyến đường Trần Nguyên Hãn.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại chùa Quang Minh, chùa Cát Linh, chùa Thang Phúc.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại đình Lạc Viên và đền Tiên Nga.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, Ngô Quyền 2 kiểm tra mô hình PLRTN Đền Nghè và Chùa Đỏ.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các hộ kinh doanh tại các gian hàng tham gia " Hội chợ Tết Công Đoàn Thành Phố Hải Phòng năm 2023".

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 256 Lê Lợi - TDP 2 phường Lê Lợi.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại trung tâm tiệc cưới Hải Đăng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 23 Phường Hàng Kênh.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán cafe, hộ kinh doanh tuyến đường Trần Phú.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP Bạch Đằng – Phường Hạ Lý.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại tuyến đường Phan Bội Châu.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN các nhà hàng, quán ăn tuyến đường Dư hàng.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2, UBND phường Dư Hàng lên kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn PLRTN tại trên địa bàn phường.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán cafe, nhà hàng tại tuyến đường Ngô Gia Tự.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại các quán cafe, nhà hàng tại đường Văn Cao.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 2 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP 23 Phường Hàng Kênh và Ngõ 51 Hồ Sen.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 201, 199 Lạch Tray.

Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại TDP Chu Văn An - Ngô Quyền.

Các tin liên quan khác